O semináři

ZEMNÍ PRÁCE A UDRŽITELNÝ ROZVOJ


Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty.


PROGRAM


08:00 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:10 Úvodní slovo

 • Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti
 • Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.

09:10 - 09:45 Dopravní stavby v klimatickém století: fakta a perspektivy

 • RNDr. Tereza Šmejkalová, SG Geotechnika a.s. - Ing. Kamila Sirotná, VŠCHT

09:45 - 10:15 Problematika stability svahů v kontextu vegetačních úprav

 • Mgr. Václav Mráz, Ph.D., ŘSD ČR

10:15 - 10:45 Analýza uhlíkové stopy při úpravách zemin fluidními popílky pro stavbu D49 Hulín - Fryšták

 • Ing. Richard Dvořák, Ph.D. - Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. - Ing. Jan Zich, Skanska a.s.


10.45 - 11:15 Přestávka


11:15 - 12:00 Sustainability in Earthworks in Sweden

 • Per Lindh, Trafikverket, Swedish Road Administration


12:00 - 13:00 Oběd


13:00 - 13:30 Strusky ze spalování komunálního odpadu - jak musí být upraveny a jak je lze aplikovat v silničním stavitelství

 • Ing. Michal Šyc, Ph.D., Ústav chemických procesů AV ČR - Ing. Tomáš Baloch, ZEVO Malešice, Pražské služby a.s. - Ing. Jan Valentin Ph.D., ČVUT v Praze

13:30 - 14:00 Zkoušky rozpadavosti a drtitelnosti poloskalních hornin podle ČSN EN 17542-1 a ČSN EN 17542-2

 • doc. RNDr. František Kresta, Ph.D., SG Geotechnika, a.s.

14:00 - 14:30 Závěr semináře


Změna programu vyhrazena

V průběhu přestávek obdrží účastníci semináře občerstvení a oběd.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem.

Sborník nebude vydán, účastníci semináře obdrží při prezentaci stručný výtah z textů přednášek.


POŘADATELÉ A KONTAKTY


Přihlášky k účasti a firemní prezentaci + fakturace

Česká silniční společnost z.s.

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1

IČO: 00506958

Email: [email protected]

Tel.: +420 221 082 292


Odborný program

SG Geotechnika a.s.

Email: [email protected]

Tel.: +420 601 142 993


Odborný garant: Ing. Vítězslav Herle - [email protected]


Organizační výbor

 • Ing. Vítězslav Herle
 • Mgr. Lucie Bohátková
 • Ing. Jana Knechtová
 • Ing. Tomáš Vacek
 • doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
 • Gabriela Došková


Ceny vložného:

 • 2 490 Kč vč. DPH
 • v rámci přihlášky lze zakoupit publikaci ÚPRAVA ZEMIN od doc. RNDr. Františka Kresty, Ph.D. - cena 599 Kč


Storno podmínky: V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací.


FIREMNÍ PREZENTACE - přihlášku naleznete níže

 • Vyložení prospektů na stolek (cena vč. 2 židlí) - 1 700 Kč
 • Výstavní plocha 3 m², stolek, židle - 4 400 Kč
 • Výstavní plocha 4 m², stolek, židle - 5 600 Kč
 • Výstavní plocha 5 m², stolek, židle - 6 800 Kč
 • Výstavní plocha 6 m², stolek, židle - 8 000 Kč
 • Přívod elektřiny - 700 Kč
 • Účast na konferenci pro vystavovatele - 1 800 Kč

Ceny jsou vč. DPH.


Uzávěrka přihlášek je 16. února 2024.

1
Den
11
Řečníků
2
Pořadatelé
1
Relace

Pořadatelé

Kontaktní informace

Datum události:
27. února, 2024
Organizátor:
Česká silniční společnost Novotného lávka 200/5 Praha 1 Česká republika +420 221 082 292 [email protected]
Kontaktovat organizátora