Řečníci

Jan Kubata
Jan Kubata
generální ředitel Veletrhy Brno
David Müller
David Müller
vrchní ředitel Sekce Evropské unie a zahraničního obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu
Jan Grolich
Jan Grolich
hejtman Jihomoravský kraj
Markéta Vaňková
Markéta Vaňková
primátorka Statutární město Brno
Petr Hladík
Petr Hladík
ministr Ministerstvo životního prostředí
Petr Zahradník
Petr Zahradník
ekonom člen NERV
Zdeněk Žalud
Zdeněk Žalud
profesor a vedoucí Ústavu agrosystémů a bioklimatologie Mendelova univerzita v Brně
David Martinek
David Martinek
Public affairs manager ČEZ ESCO
Michal Svoboda
Michal Svoboda
spoluzakladatel a manažer projektu OBEC 2030 Sdružení místních samospráv ČR, MAS Český sever
Jindřich Fryč
Jindřich Fryč
nejvyšší státní tajemník Ministerstvo vnitra
Radim Sršeň
Radim Sršeň
náměstek ministra Ministerstvo pro místní rozvoj
Rút Bízková
Rút Bízková
zakladatelka a předsedkyně správní rady Institut pro společnost 4.0
Tomáš Chmela
Tomáš Chmela
místopředseda Sdružení místních samospráv ČR
Martin Kupka
Martin Kupka
ministr Ministerstvo dopravy
Traian Urban
Traian Urban
ředitel EIT Urban Mobility Innovation Hub East
Martin Russ
Martin Russ
výkonný ředitel AustriaTech
Pertti Kortejärvi
Pertti Kortejärvi
výkonný ředitel Smart City Innovation Cluster
Jaroslav Pelant
Jaroslav Pelant
výkonný ředitel Škoda X
Nadja Riedel
Nadja Riedel
vedoucí týmu a seniorní projektová manažerka Lipsko
David Škorňa
David Škorňa
vedoucí energetické transformace Kladno
Fernando Gomes
Fernando Gomes
vedoucí oddělení pro inovace a strategiiu urbanismu Maia
Tomáš Sarnovsky
Tomáš Sarnovsky
zastupitel a zástupce města v Energy Cities Litoměřice
Tomáš Matuška
Tomáš Matuška
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov, České vysoké učení technické v Praze vedoucí odděleení Energetické systémy budov
Anna Pasková
Anna Pasková
ředitelka Odboru politiky životního prostředí a udržitelného rozvoje Ministerstvo životního prostředí
Zbyněk Svoboda
Zbyněk Svoboda
jednatel Ekosvětlo
Josef Doležal
Josef Doležal
aktivní občan Kutná Hora
Dominik Janík
Dominik Janík
CEO a zakladatel CITYA mobility
Jan Vachtl
Jan Vachtl
koordinátor Programu Zdravé město Votice
Jaroslav Martínek
Jaroslav Martínek
jednatel spolku Partnerství pro městkou mobilitu
Patrik Bureš
Patrik Bureš
CEO a spoluzakladatel PeopleCar
Kateřina Duchková
Kateřina Duchková
starostka Touškov
Stanislav Kutáček
Stanislav Kutáček
zakladatel Autonapůl
Petr Suška
Petr Suška
ředitel úseku Smart City, inovací a projektového řízení Operátor ICT
Eva Pavlíková
Eva Pavlíková
spoluzakladatelka Byro – Platforma pro tvůrčí lidi ve veřejné správě
Jaroslav Petrák
Jaroslav Petrák
specialista městských inovací Statutární město Brno
Kamil Válek
Kamil Válek
tajemník městského úřadu Uherský Brod
Ricardo Filipe Marques Gonçalves
Ricardo Filipe Marques Gonçalves
vedoucí Oddělení inovací, investic a strategického plánování Fundão
Miroslav Scheiner
Miroslav Scheiner
manažer speciálních projektů Ministerstvo průmyslu a obchodu
Michal Hodík
Michal Hodík
starosta Bystřice
Jana Svobodová
Jana Svobodová
koordinátorka projektu Active Citizens Hradec Králové
Lukáš Trčka
Lukáš Trčka
CEO, jednatel a RIS3 ambasador Technologické inovační centrum Zlín
Jan Školník
Jan Školník
zakladatel a CEO Strategická rada regionu Broumovsko / Agentura pro rozvoj Broumovska
Antonín Koplík
Antonín Koplík
zakladatel a CEO EduVision
Vlastimil Veselý
Vlastimil Veselý
ředitel Karlovarská agentura rozvoje podnikání
David Uhlíř
David Uhlíř
architekt inovačního ekosystému a strategický ředitel Jihomoravské inovační centrum
Pavel Csank
Pavel Csank
předseda představenstva a CEO Moravskoslezské inovační centrum
Svea Heinemann
Svea Heinemann
poradkyně pro města ICLEI – Local Governments for Sustainability
Sini Kahilaniemi
Sini Kahilaniemi
account manager Decarbonized Cities
Annemie Wyckmans
Annemie Wyckmans
profesorka a koordinátorka mezinárodních projektů Norwegian University of Science and Technology
Elina Wanne
Elina Wanne
manžerka rozvoje Espoo
Jaromír Hainc
Jaromír Hainc
ředitel Sekce rozvoje města Institut plánování a rozvoje města Prahy
Milan Brlík
Milan Brlík
vedoucí kanceláře participace Institut plánování a rozvoje města Prahy

Program

Kategorie:
Stage
Rotunda

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Oficiální zahájení a Keynote diskuze / Official opening & Keynote debates

09:30 - 09:31

Nový URBIS jako středoevropský hub Smart City inovací / New URBIS as a Central European Smart City Innovation Hub

09:31 - 10:00
Jan Kubata
Markéta Vaňková
Jan Grolich
David Müller
Jan Michal

Energie a klima – KEYNOTE / Energy and Climate – KEYNOTE

10:00 - 10:50
Zdeněk Žalud
Petr Hladík
David Martinek
Michal Svoboda

Efektivní veřejná správa – KEYNOTE / Efficient Public Administration – KEYNOTE

10:50 - 11:40
Jindřich Fryč
Radim Sršeň
Petr Zahradník
Rút Bízková
Tomáš Chmela

Mobilita budoucnosti – KEYNOTE / Future Mobility – KEYNOTE

11:40 - 12:30
Martin Kupka
Traian Urban
Martin Russ
Pertti Kortejärvi
Jaroslav Pelant

Proměny energetiky na úrovni čtvrti a města / Energy Transformation at the District and City Level

12:30 - 12:35

Energeticky pozitivní čtvrti – nejnovější poznatky z mezinárodních projektů / Energy Positive Districts: Latest Findings from International Projects

12:35 - 13:10
Nadja Riedel
David Škorňa
Fernando Gomes

Synergické spojování zdrojů a akumulace energie – zkušenosti z prvních českých realizací / Synergistic Integration of Energy Sources and Storages: Experiences from the First Czech Implementations

13:10 - 13:40
Tomáš Sarnovsky
Tomáš Matuška
Jiří Novotný

Světelné znečištění: nízko visící ovoce na cestě k energetickým úsporám? / Light Pollution: a Low-Hanging Fruit on the Road to Energy Savings?

13:40 - 14:15
Anna Pasková
Zbyněk Svoboda
Josef Doležal

Když vlastní auto přestává být nutností / When a Private Car Stops Being a Necessity

14:15 - 14:20

Revoluce v hromadné dopravě – autobus, který lze zavolat jako taxi / Revolution in Public Transport: a Bus Can Be Called Like a Taxi

14:20 - 14:55
Dominik Janík
Tomáš Horák
Michal Hodík

Intermodalita: kombinací dopravních prostředků k lepší mobilitě / Intermodality: Combining Transport Modes for Better Mobility

14:55 - 15:30
Michal Beránek
Jan Vachtl
Jaroslav Martínek

Sdílená doprava šetří náklady i planetu / Shared Transport Saves Costs and the Planet

15:30 - 16:00
Patrik Bureš
Kateřina Duchková
Stanislav Kutáček

Inovační management není raketová věda / Innovation Management is not Rocket Science

16:00 - 16:05

Proč je důležitý inovační management a odkud s ním začít? / Why is Innovation Management Important and Where to Start?

16:05 - 16:35
Petr Suška
Eva Pavlíková

Pilotní spolupráce muncipalit s inovativními firmami / Piloting Cooperation of Muncipalities and Innovative Businesses

16:35 - 17:10
Jaroslav Petrák
Kamil Válek
Filip Prochác

Inspirace úspěchem – jak z malé díry uprostřed ničeho vytvořit vzorový inovační hub / Inspired by Success: How to Turn a Small Town in the Middle of Nowhere into a Model Innovation Hub

17:10 - 18:00
Ricardo Filipe Marques Gonçalves
Miroslav Scheiner
Agora I

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Chytrá energetika (CZ/ENG)

13:00 - 15:15
Antonín Lupíšek
Vít Král
Jaroslav Kratochvíl
Jakub Slavík
Lukáš Hataš
Lenka Opočenská

Ekologické město (CZ/ENG)

15:15 - 17:45
Philipp Korotkov
Martin Kolařík
Marcel Kenja
David Průša
Zdeněk Vejpustek
Martin Tušer
Kateřina Kováříková
Kryštof Novák
Agora II (národní zóna)

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Slavnostní zahájení Contact Ukraine (CZ/ENG)

13:30 - 14:00

Aktuální výzvy rozvoje měst a obcí na Ukrajině, v Moldavsku a na západním Balkáně (ENG/UKR)

14:00 - 15:30

Inovační soutěže v Česku: Chytrá města a nakopni Prahu (CZ/ENG)

15:30 - 17:00
sál Morava

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Energetické inovace pro budovy, čtvrti a města: Z výzkumu rovnou do praxe (ENG/CZ)

14:30 - 17:00
sál Brno

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Smart City, Smart Rural – Kdo je hybatelem inovací v obcích a regionech? (CZ)

14:00 - 16:00

Využití aplikací AI a modelů PCED pro chytrou transformaci měst (ENG)

16:45 - 17:45