O semináři

Ve spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR pořádáme další seminář, tentokát na atraktivní téma - Vady a poruchy na stavbách ŘSD ČR. Součástí semináře bude také diskuze se zástupci ŘSD ČR.

 

Časový rozsah:

08.15 - 09.00 Registrace účastníků - ČSVTS, sál 217 (Willenbergrův sál), 2. patro

09.00 - 09.15 Zahájení – úvodní slovo

09.15 - 10.45 Blok 1

10.45 - 11.00 Přestávka

11.00 - 12.30 Blok 2

12.30 - 13.30 Oběd

13:30 - 15.00 Blok 3

15.00 - 16.00 Blok 4 - Diskuze


Pro koho je seminář určen:

 • projektanti, zhotovitelé a dodavatelé stavebních prací, stavební dozoři, investoři, správci staveb

 

Témata:

Blok 1

 • Vady na provozovaných stavbách pozemních komunikacích (vady, údržba, reklamace…)
 • garant: Ing. Jiří Klepáč (ředitel Provozního úseku ŘSD ČR)


Blok 2

 • Vady na realizovaných stavbách pozemních komunikací (vady, zkoušky, přejímky..)
 • garant: Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D. (ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR)


Blok 3

 • Vady v projektové přípravě staveb pozemních komunikací (diagnostiky, průzkumy, projektová dokumentace..)
 • garant: Ing. Petr Kůrka (ředitel úseku výstavby ŘSD ČR)


Podrobnější informace budou postupně doplňovány.

 

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech CŽV ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. Osvědčení bude k dispozici na vyžádání.

Po akci obdrží účastníci materiály od přednášejících v elektronické podobě.


Vložné:

 • Plné vložné - 2.900 Kč bez DPH
 • Vložné pro členy České silniční společnosti - 2.610 Kč bez DPH (10% sleva)
 • Vložné pro státní správu, samosprávu a akademickou sféru - 1.900 Kč bez DPH 
 • On-line přístup na seminář - 1.900 Kč bez DPH

 

Součástí prezenčního vložného je také občerstvení ve formě coffee breaku a oběda.

Účastníci, kteří si objednají On-line přístup, obdrží v týdnu před akcí odkaz a instrukce k připojení. Používáme platformu Teams.


Parkování nezajišťujeme. Možnosti parkování v okolí: Podzemní parkoviště Rudolfinum (60,- /h), Garáže Národní divadlo (60,- /h). Doporučujeme využít parkování P+R a na místo konání dojet MHD (metro Staroměstská, tramvaj. zast. Karlovy lázně). 

 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová

Email: d.pivodova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 604 271 835

 

Kontakt pro fakturaci:

Ing. Jana Knechtová

Email: j.knechtova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 608 336 868

 

Storno podmínky: V případě zrušení účasti do 7 kalendářních dnů před akcí, vracíme 100 % částky. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti, účtujeme částku v plné výši.

1
Den
3
Odborní garanti sekcí
1
Pořadatel semináře
5
Relací

Pořadatel semináře

Odborní garanti sekcí

Ing. Jiří Klepáč
Ing. Jiří Klepáč
ředitel Provozního úseku ŘSD ČR ŘSD ČR
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR ŘSD ČR
Ing. Petr Kůrka
Ing. Petr Kůrka
ředitel úseku výstavby ŘSD ČR ŘSD ČR

Program

08:15 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:15

Zahájení

Willenbergrův sál

09:15 - 10:45

1. Vady na provozovaných stavbách pozemních komunikacích (vady, údržba, reklamace…)

Willenbergrův sál

Ing. Jiří Klepáč

10:45 - 11:00

Coffee break

11:00 - 12:30

2. Vady na realizovaných stavbách pozemních komunikací (vady, zkoušky, přejímky...)

Willenbergrův sál

Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.

12:30 - 13:30

Oběd

13:30 - 15:00

3. Vady v projektové přípravě staveb pozemních komunikací (diagnostiky, průzkumy, projektová dokumentace...)

Willenbergrův sál

Ing. Petr Kůrka

15:00 - 16:00

Diskuze se zástupci ŘSD

Willenbergrův sál

Místo konání