About

Letošním tématem 14. Střešovického transfuzního dne je u nás málo diskutovaná problematika možných rizik pro dárce krve a jejích složek, která jsou spojena s odběry a jak těmto rizikům předcházet.


Konference se bude věnovat širokému spektru poodběrových příhod a komplikací, vlivu opakovaných odběrů na krevní obraz a zásoby železa a široce diskutovanému tématu vlivu dlouhodobých mnohočetných odběrů plazmy a trombocytů.

1
Day
4
Speakers
14
Sponzoři a jejich stánky
12
Sessions

Sponzoři a jejich stánky

Generální sponzor

Speakers

Stephan Kieβig
Stephan Kieβig
PreviPharma, SRN
Matthias Gessner
Matthias Gessner
Takeda, Rakousko
Michelle Fransen
Michelle Fransen
PPTA, USA
Toby Simon
Toby Simon
CSL Plasma, USA

Agenda

Categories:

09:30 - 09:40

Úvod

Main Stage

09:40 - 10:00

Přehled nežádoucích událostí při odběrech dárců krve a jejích složek v ČR

Main Stage

10:00 - 10:20

Nežádoucí reakce u dárců krve ve FN Brno

Main Stage

10:20 - 10:40

Předodběrové stanovení hodnoty Hb a variabilita praxe v propouštění dárců krve ve světě – multicentrická mezinárodní studie BEST collaborative

Main Stage

10:40 - 11:00

Mikrocytóza u dárců krve

Main Stage

11:00 - 11:10

Diskuze

Main Stage

11:10 - 12:00

Přestávka

12:00 - 12:20

Management of donors using IgG levels based eligibility criteria

Main Stage

Stephan Kieβig

12:20 - 12:40

Plasma Collection best practices – Austria and Hungary

Main Stage

Matthias Gessner

12:40 - 12:50

Diskuze

Main Stage

12:50 - 14:00

Obědová přestávka

14:00 - 14:20

Data on donor adverse reaction and short introduction of utilized adverse reactions/ adverse effects classification for plasma donations – Lessons learned

Main Stage

Michelle Fransen

14:20 - 14:40

Strategies on protection of iron stores in plasma donor

Main Stage

Toby Simon

14:40 - 15:00

Diskuse a závěr konference

Main Stage