About

Vážené kolegyně a kolegové, vážení partneři,

dovoluji si vás pozvat na 15. Střešovický transfuzní den, který, jak věřím, bude po složitých uplynulých dvou letech již v podobě, na jakou jsme všichni zvyklí.

Pro letošní rok jsme pro vás připravili téma, které je pro tuto konferenci nové a věříme, že se setká s příznivým ohlasem.

Vzhledem k půlkulatému jubileu jsme se rozhodli konferenci podpořit i společenským večerem, na který vás též srdečně zvu.

Těším se na vaši účast a setkání v hojné míře.

plk. gšt. MUDr. Miloš Bohoněk, Ph.D
Odborný garant
2
Days
16
Speakers
16
Sponsors
21
Sessions

15. Střešovický transfuzní den

Sponsors

Platinový

Zlatý

Bronzový

Program

Categories:

08:00 - 09:30

Registrace

Hlavní stage

09:30 - 09:40

Zahájení konference

Hlavní stage

09:40 - 10:00

Indikace trombocytových přípravků

Hlavní stage

Renata Procházková, Krajská nemocnice Liberec

10:00 - 10:20

Transfuze destičkových přípravků s akutním HELLP syndromem

Hlavní stage

Jaromír Gumulec, FN Ostrava

10:20 - 10:40

Ozařování trombocytových přípravků – pro a proti

Hlavní stage

Vít Řeháček, FN Hradec Králové

10:40 - 11:00

Chlazené trombocyty

Hlavní stage

Miloš Bohoněk, ÚVN Praha

11:00 - 11:15

Diskuze

Hlavní stage

11:15 - 11:45

Přestávka / Coffee-Break

Hlavní stage

11:45 - 12:05

Kryokonzervované trombocyty – výroba a použití v ČR

Hlavní stage

12:05 - 12:25

Inaktivace patogenů v trombocytech

Hlavní stage

Zdenka Gašová, ÚHKT Praha

12:25 - 12:45

Zkušenosti s patogen redukčními technologiemi ve FN Brno a patogeninaktivace trombocytů

Hlavní stage

Naděžda Poloková, FN Brno

12:45 - 13:05

Patogen-inaktivace kryokonzervovaných trombocytů

Hlavní stage

Dominik Kutáč, ÚVN Praha

13:05 - 13:15

Diskuze

Hlavní stage

13:15 - 14:30

Oběd

14:30 - 14:50

Transfuze granulocytů – klinické zkušenosti

Hlavní stage

14:50 - 15:05

Aktuální postupy při přípravě granulocytů z aferézy

Hlavní stage

Zdenka Gašová, ÚHKT Praha

15:05 - 15:20

Granulocyty z buffy-coatu

Hlavní stage

Rita Pacasová, FN Brno

15:20 - 15:30

Diskuze a závěr konference

Hlavní stage

15:30 - 16:30

Členská schůze Společnosti pro transfuzní lékařství

Hlavní stage

19:00 - 23:00

Společenský večer Palác Adria, Národní 40/36, Praha 1

Partners

Contact information