16. Pracovní dny v transfuzním lékařství

Join event

About

2
Days
39
Speakers
18
Sponsors
56
Sessions

16. Pracovní dny v transfuzním lékařství

Sponsors

Speakers

MUDr. Petra Šlechtová, MBA
MUDr. Petra Šlechtová, MBA
Primářka Transfuzní oddělení FN Plzeň
Plk.gšt.Dr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
Plk.gšt.Dr.Miloš Bohoněk, Ph.D.
primář Oddělení hematologie a krevní transfuze, Ústřední vojenská nemocnice – Vojenská fakultní nemocnice Praha, Hlavní odborník Vojenská fakultní nemocnice Praha
kpt. MUDr. David Řezáč
kpt. MUDr. David Řezáč
Vedoucí lékař lůžkového oddělení Klinika infekčních nemocí 1. LF UK a ÚVN
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
MUDr. Dana Galuszková, Ph.D., MBA
Doc. MUDr. Zdenka Gašová CSc
Doc. MUDr. Zdenka Gašová CSc
Vedoucí Aferetického oddělení a zástupkyně přednosty Transfuziologického úseku ÚHKT
MUDr. Martin Písačka
MUDr. Martin Písačka
MUDr. Petr Turek CSc.
MUDr. Petr Turek CSc.
MUDr. Jana Navrátilová
MUDr. Jana Navrátilová
MUDr. Dominik Kutáč
MUDr. Dominik Kutáč
MUDr. Miriam Lánská Ph.D.
MUDr. Miriam Lánská Ph.D.
Vedoucí Separátorového centra IV. interní hematologické klinice FN Hradec Králové
MUDr. Zdeňka Bhuiyanová-Ludvíková
MUDr. Zdeňka Bhuiyanová-Ludvíková
Ústav hematologie a krevní transfuze Praha, Aferetické oddělení
Mgr. Marie Kuříková
Mgr. Marie Kuříková
Český registr dárců krvetvorných buněk Institut klinické a experimentální medicíny
Mgr. Jana Králová
Mgr. Jana Králová
MUDr. Petr Papoušek
MUDr. Petr Papoušek
a. s., lékař Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec
MUDr. Renata Kleinová
MUDr. Renata Kleinová
zástupce vedoucího lékaře pracoviště Transfuzní oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové manažer kvality
MUDr. Eva Horáčková
MUDr. Eva Horáčková
Lékařka Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Hradec Králové
MUDr. Hana Lejdarová
MUDr. Hana Lejdarová
Primářka Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC
Doc. MUDr. Martin Balík Ph.D. EDIC
Vedoucí intenzivní péče KARIM VFN a 1.LF UK v Praze
Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA
Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA
Vedoucí lékařka Krevním centru FN Ostrava
RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
RNDr. Rita Pacasová Ph.D.
Manažer kvality Transfuzní a tkáňové oddělení Fakultní nemocnice Brno
RNDr. Lenka Řehořová
RNDr. Lenka Řehořová
Zástupce primáře, vedoucí kontroly jakosti TO, klinický bioanalytik, koordinátor kvality Centra laboratorní medicíny Transfuzní oddělení, Krajská nemocnice Liberec, a.s.
Mgr. Lenka Quaiserová, Ph.D.
Mgr. Lenka Quaiserová, Ph.D.
Senior scientist Sotio a.s.
MUDr. Šárka Blahutová
MUDr. Šárka Blahutová
Hematolog a transfuziolog Krevní centrum Fakultní nemocnice Ostrava
MUDr. Michal Emingr
MUDr. Michal Emingr
Lékař Ústav pro péči o matku a dítě
RNDr. Lucie Kratzerová
RNDr. Lucie Kratzerová
Ing. Ludmila Landová Ph.D.
Ing. Ludmila Landová Ph.D.
MUDr. Vít Řeháček
MUDr. Vít Řeháček
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
prof. MUDr. Michal Holub, Ph.D.
MUDr. Robert Pytlík Ph.D.
MUDr. Robert Pytlík Ph.D.
MUDr. Šárka Rahmatová
MUDr. Šárka Rahmatová
Oddělení buněčné terapie (zástupce vedoucího oddělení) Ústav hematologie a krevní transfuze
Doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D.
Doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D.
MUDr. Renata Procházková Ph.D.
MUDr. Renata Procházková Ph.D.
Vladimír Kolomý
Vladimír Kolomý
Terumo
MUDr. Tomáš Šebek
MUDr. Tomáš Šebek
Český chirurg a účastník misí Lékařů bez hranic
RNDr. Hana Kabíčková
RNDr. Hana Kabíčková
 MUDr. Martin Müller
MUDr. Martin Müller
BIORAD - Mgr. Michal Černý
BIORAD - Mgr. Michal Černý
Aplikační specialista / Field Application Specialist, CDG BIORAD
ROCHE
ROCHE
BAG Diagnostics
BAG Diagnostics

Agenda

Categories:
Stages
Hlavní stage

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Činnost transfuzní služby v ČR v r. 2019

11:00 - 11:20
MUDr. Petr Turek CSc. MUDr. Petr Turek CSc.

Vliv náborové strategie ČNRDD na výběr dárců krvetvorných buněk k odběru

11:20 - 11:32
MUDr. Jana Navrátilová MUDr. Jana Navrátilová

Stávají se prvodárci pravidelnými dárci krve?

11:32 - 11:44
MUDr. Eva Horáčková MUDr. Eva Horáčková

Produkce a spotřeba transfuzních přípravků ve vybraných ZTS během koronakrize

11:44 - 11:56
MUDr. Petr Turek CSc. MUDr. Petr Turek CSc.

Transfuzní oddělení FN Plzeň 2020

11:56 - 12:08
MUDr. Petra Šlechtová, MBA MUDr. Petra Šlechtová, MBA

Zkušenost s provozem TO zasaženým nákazou COVID-19

12:08 - 12:20
MUDr. Martin Písačka MUDr. Martin Písačka

Diskuze

12:20 - 12:30

Přestávka

12:30 - 13:20

Prevence TRALI – výběr dárců pro přípravu plazmy pro klinické použití – stav v ČR v roce 2019

13:20 - 13:35
MUDr. Vít Řeháček MUDr. Vít Řeháček

Buffy-coat jako surovina pro výrobu léčivého přípravku pro moderní terapii (ATMP)

13:35 - 13:50
Doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D. Doc. MUDr. Daniel Lysák Ph.D.

Stanovení počtu trombocytů v transfuzních přípravcích různými hematologickými analyzátory (multicentrická studie – TROMBOCYTY 2020)

13:50 - 14:05
Vladimír Kolomý Vladimír Kolomý

Patogen redukce kryokonzervovaných trombocytů

14:05 - 14:20
MUDr. Dominik Kutáč MUDr. Dominik Kutáč

Jak jsme na TTO FN Brno (ne)byli připraveni na kybernetický útok

14:20 - 14:35
RNDr. Rita Pacasová Ph.D. RNDr. Rita Pacasová Ph.D.

Diskuze

14:35 - 14:45

Projekt RABBIT II – léčba akutního krvácení deleukotizovanou plnou krví ve Fakultní nemocnici Hradec Králové

15:00 - 15:15
MUDr. Vít Řeháček MUDr. Vít Řeháček

Parametry kvality a hemostatické funkce plné krve deleukotizované – komparativní studie s plnou krví nedeleukotizovanou

15:15 - 15:30
Plk.gšt.Dr.Miloš Bohoněk, Ph.D. Plk.gšt.Dr.Miloš Bohoněk, Ph.D.

Octaplas LG® v portfoliu krevních derivátů ve FN Ostrava

15:30 - 15:45
Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA

Plazma: Čerstvá zmražená nebo směsná ošetřená redukcí patogenů?

15:45 - 16:00
MUDr. Hana Lejdarová MUDr. Hana Lejdarová

Intrauterinní transfuze plodu (IUTRF)

16:00 - 16:15
MUDr. Michal Emingr MUDr. Michal Emingr

Úloha transfuzní komise při zajištění bezpečné hemoterapie transfuzní praxe ve FN Ostrava

16:15 - 16:35
Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA Doc. MUDr. Zuzana Čermáková Ph.D. MHA

Diskuze

16:35 - 16:45

Symposium BIORAD

16:50 - 17:00
BIORAD - Mgr. Michal Černý BIORAD - Mgr. Michal Černý

Specifika krevních převodů v extrémních podmínkách války, živelné katastrofy a lokálních zvyků.

17:20 - 18:00
MUDr. Tomáš Šebek MUDr. Tomáš Šebek
Firemní prezentace

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Dotazy pro firmu BAG Diagnostics

11:00 - 14:00
BAG Diagnostics BAG Diagnostics

Symposium BIORAD

16:45 - 16:55
BIORAD - Mgr. Michal Černý BIORAD - Mgr. Michal Černý
Záznam neděle 23.5. 2021

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

Záznam neděle po rozkliknutí ZDE

11:00 - 17:00

Contact information