26. česko-slovenské angiologické sympozium

Join event

About

Tradiční vzdělávací akce s postgraduální tematikou, pořádaná Českou angiologickou společností a Slovenskou angiologickou společností. Tématy letošního ročníku jsou ateroskleróza, kritická končetinová ischemie a zajímavé kazuistiky.


2
Day Event
29
Speakers
33
Sessions

26. česko-slovenské angiologické sympozium

Agenda

Stages
Jízdárna

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Zahájení sympozia

13:00 - 13:15

Profylaxe a léčba žilních tromboembolických příhod v souvislosti s epidemií COVID-19

13:15 - 13:30
Karetová D. Karetová D.

Studie CARAVAGGIO

13:30 - 13:45
Hirmerová J. Hirmerová J.

Studie VOYAGER PAD

13:45 - 14:00
Roztočil K. Roztočil K.

Studie ODYSSEY OUTCOMES

14:00 - 14:15
Piťha J. Piťha J.

Skríning periférneho arteriálneho ochorenia v primárnej starostlivosti

14:15 - 14:30
Dostálová K. Dostálová K.

Prevence rekurence žilního tromboembolismu – současné možnosti

14:30 - 15:05
Holý M. Holý M.

Přestávka a posterová sekce

15:05 - 15:35

Mýty a fakta léčby TEN – soubor kazuistik

15:35 - 15:50
Hauer T. Hauer T.

Záludnosti v diagnostice chronické trombembolické plicní hypertenze

15:50 - 16:05
Ambrož D. Ambrož D.

Dolichoarteriopatie vnitřní karotické arterie jako příčina iktu, léčba mechanickou trombektomií

16:05 - 16:20
Lubanda J.-C. Lubanda J.-C.

Endovaskulární léčba trombotických komplikací u novorozenců: akutní trombózy dolní duté žíly a aorty

16:20 - 16:35
Roček M. Roček M.

Polyvaskulární pacient s recentní periferní revaskularizací – algoritmy antitrombotické medikace

16:35 - 16:50
Karetová D. Karetová D.

Jak bezpečně kombinovat antitrombotika a minimalizovat rizika krvácení u pacientů s VTE

16:50 - 17:05
Veiser T. Veiser T.

Dramatické komplikace po endovaskulárním ošetření kmene safény – rarita nebo problém, o kterém nemluvíme?

17:05 - 17:20
Hauer T. Hauer T.
Učebna (1. patro)

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

SESTERSKÁ SEKCE: Farmakoterapie cévních onemocnění – přínos a rizika léčby (minimum pro zdravotní sestry)

13:15 - 14:15
Bultas J. Bultas J.

Přestávka a posterová sekce

15:05 - 15:35

Contact information