O semináři

AKTUÁLNÍ TRENDY V ZEMNÍCH PRACÍCH


Seminář je určen především pro projektanty inženýrských a dopravních staveb, pracovníky investorských organizací, pracovníky zhotovitelských stavebních firem, pro inženýrské geology i pro geotechnické specialisty.


PROGRAM


08:00 - 09:00 Registrace

09:00 - 09:10 Úvodní slovo

 • Ing. Petr Mondschein, Ph.D., předseda České silniční společnosti
 • Ing. Petr Kučera, ředitel SG Geotechniky a.s.

09:10 - 09:45 Aktuální trendy v zemních pracích (ohlasy V. semináře Zemní práce v Evropě konaného v dubnu 2022 v Praze)

 • Ing. Vítězslav Herle

09:45 - 10:15 Představení normy ČSN EN 16907-4 Zemní práce: Část 4 Úprava zemin vápnem a/nebo hydraulickými pojivy, která byla přeložena do češtiny

 • doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.

10:15 - 10:45 Pěnové sklo a jeho možnosti použití na stavbách pozemních komunikací

 • doc. Ing. Martin Lidmila, Ph.D.


10.45 - 11:15 Přestávka


11:15 - 12:00 Actual trends in soil treatment in the United Kingdom

 • Steve Dunn


12:00 - 13:00 Oběd


13:00 - 13:30 Vedlejší energetické produkty na stavbě D7 Louny - obchvat

 • Ing. Jiří Záruba, MBA

13:30 - 14:00 Úprava zemin fluidními popílky - od laboratorních zkoušek po aplikaci na stavbě D49 Hulín - Fryšták

 • doc. RNDr. František Kresta, Ph.D. - Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D.

14:00 - 14:30 Závěr semináře


Změna programu vyhrazena

V průběhu přestávek obdrží účastníci semináře občerstvení a oběd.

Seminář je zařazen do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a je hodnocen jedním bodem.

Sborník nebude vydán, účastníci semináře obdrží při prezentaci stručný výtah z textů přednášek.


POŘADATELÉ A KONTAKTY


Přihlášky k účasti a firemní prezentaci + fakturace

Česká silniční společnost z.s.

Novotného lávka 200/5

110 00 Praha 1

IČO: 00506958

Email: j.knechtova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 608 336 868


Odborný program

SG Geotechnika a.s.

Email: Gabriela.Doskova@geotechnika.cz

Tel.: +420 601 142 993


Odborný garant: Ing. Vítězslav Herle - geotechnika@herle.info


Organizační výbor

 • Ing. Vítězslav Herle
 • Mgr. Lucie Bohátková
 • Ing. Jana Knechtová
 • Ing. Tomáš Vacek
 • doc. RNDr. František Kresta, Ph.D.
 • Gabriela Došková


Ceny vložného:

 • 2 490 Kč vč. DPH
 • v rámci přihlášky lze zakoupit publikaci ÚPRAVA ZEMIN od doc. RNDr. Františka Kresty, Ph.D. - cena 598 Kč vč. DPH


Storno podmínky: V případě potřeby lze za přihlášeného pracovníka vyslat náhradníka. Při neúčasti na semináři se poplatek nevrací.


FIREMNÍ PREZENTACE - přihlášku naleznete níže

 • Vyložení prospektů na stolek (cena vč. 2 židlí) - 1 700 Kč
 • Výstavní plocha 3 m², stolek, židle - 4 400 Kč
 • Výstavní plocha 4 m², stolek, židle - 5 600 Kč
 • Výstavní plocha 5 m², stolek, židle - 6 800 Kč
 • Výstavní plocha 6 m², stolek, židle - 8 000 Kč
 • Přívod elektřiny - 700 Kč
 • Účast na konferenci pro vystavovatele - 1 800 Kč

Ceny jsou vč. DPH.

1
Day
6
Speakers
2
Pořadatelé
2
Sessions

Pořadatelé

Contact information

Event date:
29. March, 2023
Organizer:
Česká silniční společnost Novotného lávka 200/5 Praha 1 Česká republika +420 221 082 292 j.knechtova@silnicnispolecnost.cz
Contact organizer