41. IMUNOANALYTICKÉ DNY

MEZINÁRODNÍ VIRTUÁLNÍ KONFERENCE
22 November - 24 November, 2020 | Czech Republic
Join event

About

Vážení účastníci Imunoanalytických dnů,

Po úspěšném loňském jubilejním 40. ročníku si vás dovolujeme pozvat na 41. Imunoanalytické dny, které se budou konat od 22. do 24. listopadu 2020. Vzhledem k epidemiologickým opatřením v České republice bude letošní ročník probíhat pouze virtuálně.

Stejně jako v roce minulém bude mít naše konference edukativní charakter a je připravena především pro českou odbornou veřejnost. Základním tématem konference zůstane klinické využití imunoanalytických metod v medicínské praxi. Kromě toho však bude dán značný prostor inovacím v imunoanalýze a novým technologiím, které ještě nejsou do rutinní praxe zavedeny, ale jsou zajímavým počinem do budoucna.


S pozdravem za organizační výbor

prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.

Ing. František Štumr, Ph.D.


3
Day Event
45
Speakers
11
Sponsors
68
Sessions

Agenda

Stages
HLAVNÍ PROGRAM

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Zahájení konference

13:00 - 13:15
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Úvodní přednáška - Život ve vesmíru

13:15 - 14:15
RNDr. Jiří Grygar, CSc. RNDr. Jiří Grygar, CSc.

SEKCE INOVATIVNÍ TECHNOLOGIE - Protilátky a In Vitro Diagnostika

14:15 - 14:35
Ing. Jan Plicka, CSc. Ing. Jan Plicka, CSc.

Stanovení volného testosteronu metodou ELISA s využitím technologie i-Bodies

15:00 - 15:10
RNDr. Martin Hrma RNDr. Martin Hrma

I-Bodies

15:10 - 15:25

Vývoj proteomické techniky pro screening karcinomu pankreatu

15:25 - 15:35
Ing. Tatiana Smirnova Ing. Tatiana Smirnova

Spektroskopie a metabolomika jako moderní přístupy k identifikaci onkologických biomarkerů

15:35 - 15:50
Ing. Lucie Habartová, Ph.D. Ing. Lucie Habartová, Ph.D.

FGF23 a alfa-Klotho – nové prognostické a prediktivní markery u dětí s chronickým onemocněním ledvin

15:50 - 16:15
RNDr. Kateřina Andelová RNDr. Kateřina Andelová

Přestávka

16:15 - 16:30

SEKCE VITAMÍN D - Vitamin D a imunita

16:30 - 16:45
MUDr. Václava Gutová MUDr. Václava Gutová

Vitamin D a oko

16:45 - 17:05
MUDr. Veronika Löfflerová MUDr. Veronika Löfflerová
FIREMNÍ PREZENTACE

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

FIREMNÍ PREZENTACE ABBOTT POUZE MATERIÁLY

15:30 - 16:30
ABBOTT ABBOTT
POSTEROVÁ SEKCE

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ÚVODNÍ ZDRAVICE - MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

12:30 - 13:00
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D. MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.

Výměna studentů v rámci projektu BRoTHER.

13:00 - 13:30
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Hypocretin/orexin in Cerebrospinal fluid: A Newly-launched Laboratory Assessment in the Czech Republic

13:40 - 14:30

Rada kvality klinických laboratoří ve Fakultní nemocnic Plzeň – záruka kontinuity a rozvoje systému řízení kvality.

14:40 - 15:10

Software programs for oncology and endocrinology

15:20 - 15:50
doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Věda a výzkum ve Fakultní nemocnici Plzeň

16:00 - 16:30
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc. prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.

Sponsors

22 - 24 November, 2020 | Czech Republic

41. IMUNOANALYTICKÉ DNY

Speakers

DIASORIN
DIASORIN
ZLATÝ PLUS PARTNER
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
MUDr. Jaroslav Novák, Ph.D.
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví LF UK v Plzni
doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
doc. RNDr. Ladislav Pecen, CSc.
Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice v Plzni, Česká republika; Ústav informatiky Akademie věd ČR
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
doc. RNDr. Martin Pešta, Ph.D.
Ústav biologie, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Ústav klinické biochemie a hematologie Lékařské fakulty UK a Fakultní nemocnice v Plzni
Ing. Tatiana Smirnova
Ing. Tatiana Smirnova
Ústav biochemie a mikrobiologie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
doc. Ing. Drahomíra Springer, Ph.D.
ÚLBLD 1. LF UK a VFN, Praha
MUDr. Šárka Svobodová, MD, PhD.
MUDr. Šárka Svobodová, MD, PhD.
III. Interní klinika, Všeobecná fakultní nemocnice a 1. Lékařská fakulta v Praze; Oddělení Imunoanalýzy, FN a LF Plzeň
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
prof. MUDr. Ondřej Topolčan, CSc.
Oddělení imunochemické diagnostiky, Fakultní nemocnice Plzeň
MUDr. Miroslav Verner
MUDr. Miroslav Verner
Pracoviště klinické chemie, Centrální laboratoře, Nemocnice České Budějovice a.s.
MUDr. Radana Vrzáková
MUDr. Radana Vrzáková
Ústav lékařské chemie a biochemie, LF UK Plzeň
BECKMAN COULTER A IMMUNOTECH
BECKMAN COULTER A IMMUNOTECH
ZLATÍ PLUS PARTNEŘI
MUDr. Veronika Löfflerová
MUDr. Veronika Löfflerová
Oční oddělení Krajské nemocnice Liberec a.s.
ABBOTT
ABBOTT
ZLATÝ PARTNER
ROCHE
ROCHE
ZLATÝ PARTNER
FLUIDIGM A DYNEX
FLUIDIGM A DYNEX
STŘÍBRNÍ PARTNEŘI
MINDRAY
MINDRAY
STŘÍBRNÝ PARTNER
SIEMENS HEALTHINEERS A BIOVENDOR
SIEMENS HEALTHINEERS A BIOVENDOR
BRONZOVÍ PARTNEŘI
KC SOLID
KC SOLID
BRONZOVÝ PARTNER
SCHOELLER INSTRUMENTS
SCHOELLER INSTRUMENTS
BRONZOVÝ PARTNER
SNIBE
SNIBE
BRONZOVÝ PARTNER
PROMEDICA
PROMEDICA
PARTNER
Mgr. Halina Šimková
Mgr. Halina Šimková
Znalecký a expertizní ústav, z.ú., Praha
RNDr. Martin Hrma
RNDr. Martin Hrma
IMMUNOTECH s.r.o.
Ing. Jan Plicka, CSc.
Ing. Jan Plicka, CSc.
Immunotech, s.r.o
RNDr. Kateřina Andelová
RNDr. Kateřina Andelová
Ústav laboratorní diagnostiky, Oddělení klinické biochemie, FN Ostrava
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
doc. Ing. Radovan Bílek, CSc.
Endokrinologický ústav v Praze, Česká republika
Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.
Mgr. Zdenka Dudová, Ph.D.
Oddělení analýzy a kooperace, divize IT infrastruktur, Ústav výpočetní techniky MU, Brno
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
prof. MUDr. Jiří Ferda, Ph.D.
Fakultní nemocnice Plzeň
Ing. Markéta Fousková
Ing. Markéta Fousková
Ústav analytické chemie, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
RNDr. Tomáš Fürst, Ph.D.
Univerzita Palackého v Olomouci
MUDr. Václava Gutová
MUDr. Václava Gutová
Ústav imunologie a alergologie, Fakultní nemocnice Plzeň
Ing. Lucie Habartová, Ph.D.
Ing. Lucie Habartová, Ph.D.
Ústav analytické chemie, , Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
prof. RNDr. Richard Hampl, DrSc.
Endokrinologický ústav Praha
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
RNDr. Jiří Grygar, CSc.
Oddělení astročásticové fyziky, Fyzikální ústav AV ČR
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.
RNDr. Marie Karlíková, Ph.D.
Oddělení imunochemické diagnostiky Fakultní nemocnice v Plzni
MUDr. Štefan Kečkéš
MUDr. Štefan Kečkéš
Oddelenie imunodiagnostiky, Onkologický ústav sv. Alžbety, Bratislava
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
prof. MUDr. Viktor Kožich, CSc.
Klinika dětského a dorostového lékařství VFN a 1. LF UK, Praha
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
RNDr. Zuzana Krátká, Ph.D.
Imunologická laboratoř GENNET, s.r.o., 4BIN – Centrum pro bayesovskou inferenci
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
doc. MUDr. Aleš Kroužecký, Ph.D.
Ústav sportovní medicíny a aktivního zdraví, Lékařská fakulta v Plzni, Univerzita Karlova
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
doc. PharmDr. Radek Kučera, Ph.D.
Oddělení imunochemické diagnostiky, FN Plzeň
MUDr. Karel Kudrna
MUDr. Karel Kudrna
Interní oddělení, Nemocnice Písek, a.s.
As. MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
As. MUDr. Petr Lokaj, Ph.D.
Interní kardiologická klinika, FN Brno a Lékařská fakulta Masarykovy univerzity v Brně
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C., roz. Jochmannová
prof. MUDr. Hana Rosolová, DrSc., F.E.S.C., roz. Jochmannová
II. Interní klinika, FN Plzeň-Bory a Lékařská fakulta Karlovy univerzity v Plzni
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
MUDr. Václav Šimánek, Ph.D.
ředitel Fakultní nemocnice Plzeň