O semináři

Zadavatel: Státní fond dopravní infrastruktury

Pořadatel: Sdružení IBR Consulting, s.r.o. + SUDOP PRAHA a.s. + ÚRS CZ a.s.

Ve spolupráci s: SFDI, MD ČR ŘSD ČR, Správa železnic, státní organizace

Organizátor: Česká silniční společnost z.s.


Obsah semináře:

 • Ceníky pro všechny stupně přípravy silničních a železničních staveb
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací
 • Sborník pro oceňování staveb pozemních komunikací ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí a dokumentace pro stavební povolení
 • Cenové normativy staveb pozemních komunikací ve stupni studie
 • Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí
 • Sborník pro oceňování železničních staveb ve stupni studie
 • Cenové normativy staveb cyklistických stezek


Cílové skupiny: Projektanti, zhotovitelé, investoři, techničtí dozoři investora silničních i železničních staveb


Přednášející: 

 • Ing. František Benč, Ph.D.
 • Karel Pupík
 • Ing. Jan Vodička


Ceny vložného:


Účastnický poplatek: 1 900 Kč + DPH

Snížený účastnický poplatek: 1710 Kč + DPH

(10% sleva platí pro členy ČSS a pro zástupce státní správy, ŘSD ČR a Správu železnic, státní organizaci)


Časový harmonogram:

8.00 – 9.00 | Registrace účastníků, welcome coffee break

9.00 – 10.30 | 1. programový blok

 • Úvodní řeč zadavatele - SFDI, MD ČR, ŘSD ČR, Správa železnic
 • Struktura výstupů a jak s nimi pracovat
 • Ceníky pro stavby pozemních komunikací


10.30 – 10.50 | Coffee Break

10.50 – 12.20 | 2. programový blok

 • Ceníky pro železniční stavby
 • Oborový třídník stavebních konstrukcí a prací


12.20 – 12.30 | Diskuse a zakončení semináře


Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová

Email: d.pivodova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 604 271 835

 

Kontakt pro fakturaci:

Ing. Jana Knechtová

Email: j.knechtova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 608 336 868

1
Day
3
Speakers
1
Session