اولین گردهمایی دیجیتالی سازی

21 September, 2019

Tehran Province, Tehran, Mojgan, به پرداخت ملت, Iran
رویکرد مدیران ارشد بانک ملت در ایجاد و سازماندهی مجموعه توانمندی از شرکتهای فناوری اطلاعات ستودنی است و به عنوان یکی از بهترین تجارب صنعت بانکداری از آن یاد میشود. حجم موفقیت های به دست آمده نشان از تلاش وسیعی دارد که در تمامی لایه های سازمان جاری و ساری بوده است. بدون شک هر تجربه ی موفقیت آمیزی مستلزم ریسک پذیری و گاه قبول شکست است. اما آنچه در مجموعه بهسازان فردا تجلی یافته، ارادهی معطوف به کسب موفقیت و تکیه زدن بر جایگاه نخست بوده است. این عادت نیکو، نیازمند محافظت و پاسداری است تا همچنان به مانند موتور

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی


Join event


21
Sep

اولین گردهمایی دیجیتالی سازی

Tehran Province, Tehran, Mojgan, به پرداخت ملت, Iran

Speakers


محمد سازگار

Agenda


09:00 - 09:30

آشنایی اولیه با سمینار

Main room

09:30 - 09:50

شعارهای سمینار

Main room

محمد سازگار

10:00 - 10:30

زمان استراحت اول

10:30 - 10:40

زمان استراحت 2

10:40 - 11:10

ؤ

Main room

محمد سازگار

16:40 - 17:10

تست همین الان

Main room

17:10 - 17:30

بعدش پی میشه

Main room

محمد سازگار

Map