CHĂM SÓC F0 TẠI NHÀ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

Kiến thức y khoa cần thiết cho mọi người. Hướng dẫn cách chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống dịch tại cộng đồng.
24 September - 25 September, 2021 | Ho Chi Minh, Ho Chi Minh City, Vietnam
Vào sự kiện

Về sự kiện

Chăm sóc F0 tại nhà và phòng chống COVID-19 tại cộng đồng


1
Day
1
Diễn giả
1
Session

CHĂM SÓC F0 TẠI NHÀ VÀ PHÒNG CHỐNG COVID-19 TẠI CỘNG ĐỒNG

Diễn giả

Nguyen Van Anh
Nguyen Van Anh
Health & Nutrition Advisor Nguyen Van Anh LLC

Chương trình

Categories:

18:00 - 23:00

Bắt đầu hội thảo

Hội thảo: Chăm sóc F0 tại nhà và Phòng chống COVID-19 tại cộng đồng (diễn ra lúc 18:00)

Nguyen Van Anh

Thông tin liên lạc