Dopravní konference

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích. Join event

About

Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.
1
Day Event
19
Speakers
10
Sessions

Speakers

Martin Charvát
Martin Charvát
primátor Statutární město Pardubice
doc . Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
doc . Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová
děkanka Ekonomické fakulty Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Marcel Horváth
Marcel Horváth
ředitel Správa a údržba silnic Prešovského samosprávného kraje
Ing. Tomáš Blecha
Ing. Tomáš Blecha
ředitel Sekce pro realizaci zdrojů Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Martin Vavřička
Ing. Martin Vavřička
investiční referent Ředitelství vodních cest ČR
Ing. Radim Loukota
Ing. Radim Loukota
předseda České komory autorizovaných inženýrů a techniků Pardubice ČeskÁ komorA autorizovaných inženýrů a techniků
Mgr. Miluše Horská
Mgr. Miluše Horská
místopředsedkyně Senátu Parlamentu České republiky Senát Parlamentu České republiky
Ing. Radek Mátl
Ing. Radek Mátl
Generální ředitel ŘSD (pověřen řízením) Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Pavel Křeček
Ing. Pavel Křeček
předseda představenstva Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
děkan Dopravní fakulty Jana Pernera UPCE
Ing. Miroslav Němec
Ing. Miroslav Němec
ředitel Správa a údržba silnic Pardubického kraje
Ing. Hana Šmejkalová
Ing. Hana Šmejkalová
ředitelka Letiště Pardubice
Ing. Lubomír Fojtů
Ing. Lubomír Fojtů
ředitel Ředitelství vodních cest ČR
Michal Kortyš
Michal Kortyš
náměstek hejtmana Pardubického kraje zodpovědný za dopravu Pardubický kraj
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Bc. Jiří Svoboda, MBA
generální ředitel Správa železniční dopravní cesty
Ing. Pavel Kováčik, Ph.D., MBA
Ing. Pavel Kováčik, Ph.D., MBA
Generální ředitel ŘSD Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Martin Kolovratník
poslanec a místopředseda hospodářského výboru Poslanecká sněmovna parlamentu České republiky
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
1. náměstek ministra Ministerstvo dopravy České republiky

Agenda

12:00 - 13:00

check-in - oběd

13:00 - 13:30

zahájení - úvodní slovo

Kongresové centrum Palác Pardubice

13:35 - 13:55

Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Kolovratník

13:55 - 14:15

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

14:15 - 14:35

Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Blecha

14:35 - 14:55

Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Radek Mátl

14:55 - 15:15

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Bc. Jiří Svoboda, MBA

15:15 - 15:35

Silniční hospodářství Pardubického kraje

Kongresové centrum Palác Pardubice

Michal Kortyš

15:35 - 15:55

Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Miroslav Němec

15:55 - 16:10

Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Vavřička

16:10 - 16:30

Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová

16:30 - 16:50

ukončení konference

Contact information