Dopravní konference

5 September, 2019

Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice I, Czechia
Stěžejními tématy konference budou rozvoj a financování dopravní infrastruktury v regionu východních Čech v nadcházejících letech s ohledem na strategie ministerstva dopravy, dopravní uzel Pardubice, silniční hospodářství a dopravní obslužnost východočeského regionu, nejvýznamnější stavby Pardubického kraje, budoucnost regionální železniční a vodní dopravy a modernizace letiště v Pardubicích.

Dopravní konference


Join event


5
Sep

Dopravní konference

Atrium Palác Pardubice, Masarykovo nám. 2799, 530 02 Pardubice I, Czechia

Speakers


Ing. Miroslav Němec
Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Martin Kolovratník
Ing. Pavel Kováčik, Ph.D., MBA
Bc. Jiří Svoboda, MBA
Michal Kortyš
Ing. Lubomír Fojtů
Ing. Hana Šmejkalová
Martin Charvát
doc. Ing. Libor Švadlenka, Ph.D.
Ing. Pavel Křeček
Ing. Radek Mátl
Mgr. Miluše Horská
Ing. Radim Loukota
Ing. Martin Vavřička
Ing. Tomáš Blecha
Marcel Horváth
doc . Dr. Ing. Dagmar Škodová Parmová

Agenda


12:00 - 13:00

check-in - oběd

13:00 - 13:30

zahájení - úvodní slovo

Kongresové centrum Palác Pardubice

13:35 - 13:55

Aktuální dopravní legislativa v PSP ČR

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Kolovratník

13:55 - 14:15

Strategie rozvoje dopravní infrastruktury v ČR ve vazbě na Pardubický kraj

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Čoček, Ph.D.

14:15 - 14:35

Financování vodní, železniční a silniční infrastruktury v Pardubickém kraji v letech 2018-2020

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Tomáš Blecha

14:35 - 14:55

Rekonstrukce a výstavba silniční a dálniční infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Radek Mátl

14:55 - 15:15

Železniční stavby v Pardubickém a Královéhradeckém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Bc. Jiří Svoboda, MBA

15:15 - 15:35

Silniční hospodářství Pardubického kraje

Kongresové centrum Palác Pardubice

Michal Kortyš

15:35 - 15:55

Rozvojová témata Pardubického kraje spravovaná SÚS Pk - Dopravní uzel Pardubice, Přivaděče silnic II. třídy k D35

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Miroslav Němec

15:55 - 16:10

Dopravní stavby vodní infrastruktury v Pardubickém kraji

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Martin Vavřička

16:10 - 16:30

Fungování letiště Pardubice a nového terminálu v propojení na Dopravní uzel

Kongresové centrum Palác Pardubice

Ing. Hana Šmejkalová

16:30 - 16:50

ukončení konference

Map