GrowJOB Fest

6 September, 2020

Czech Republic
GrowJOB Fest je online konference, na které vystoupí konzultanti GrowJOB Institute. Během svých přednášek vám předají nejnovější vědecké poznatky z oblasti osobního rozvoje založených na evidence-based přístupu (maximalizovat kritické myšlení a minimalizovat nepodložený motivační bullshit). Neformálním způsobem vám chceme představit naše konzultanty a zároveň vám ukázat GrowJOB osobněji.

GrowJOB Fest


Join event


6
Sep

GrowJOB Fest

Czech Republic

Speakers


Petr Ludwig
Denisa Dědičová
Adéla Schicker
Lukáš Hána
Barbora Vacková
Lukáš Havránek
Miroslava Škubalová

Agenda


17:00 - 17:30

Proč je důležité chtít změnit svět?

ONLINE KONFERENCE

Petr Ludwig

17:30 - 18:00

Naučte se říkat "NE", abyste měli čas na "ANO"

ONLINE KONFERENCE

Denisa Dědičová

18:00 - 18:15

Pauza

18:15 - 18:45

Jak přijímat zpětnou vazbu?

ONLINE KONFERENCE

Barbora Vacková

18:45 - 19:15

Od sebedisciplíny k vášni

ONLINE KONFERENCE

Lukáš Havránek

19:15 - 19:45

Jak dostat více ze světa okolo nás

ONLINE KONFERENCE

Adéla Schicker

19:45 - 20:00

Pauza

20:00 - 20:30

Konflikt je výzva. Překonávej bariéry a neboj se ho.

ONLINE KONFERENCE

Miroslava Škubalová

20:30 - 21:00

Nezamýšlené důsledky - Když je lék horší než nemoc

ONLINE KONFERENCE

Lukáš Hána

Map