Hướng dẫn theo dõi huyết áp tại nhà

Hướng dẫn thực hành theo dõi huyết áp tại nhà dành cho người có triệu chứng tăng huyết áp.
24. July, 2022 | Vietnam
Join event

About

Hướng dẫn thực hành theo dõi huyết áp tại nhà dành cho người có triệu chứng tăng huyết áp.
1
Day
1
Speaker
1
Session
24. July, 2022 | Vietnam

Hướng dẫn theo dõi huyết áp tại nhà

Agenda

20:00 - 20:30

Hướng dẫn theo dõi huyết áp tại nhà

Sự kiện: Hướng dẫn theo dõi tăng huyết áp tại nhà

Contact information