Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

CZ.03.2.63/0.0./0.0./15_017/0006207 Závěrečná mezinárodní konference projektu Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň STÁRNUTÍ JE VÝZVA! The Final International Conference of the Project Implementation of Ageing Policy at the Regional Level AGEING IS A CHALLENGE! Join event

About

Konference je zaměřená na oblast seniorské politiky v ČR i v EU. Bude se skládat ze čtyř panelů obsahující tato témata:

1.P: "Možnost dosažení spravedlivých důchodů."

2.P: "Politika stárnutí v ČR a EU."

3.P: "Co nám ukázala epidemie COVID 19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti."

4.P: "Dobrá praxe politiky stárnutí na krajské a místní úrovni."


The Final International Conference of the Project Implementation of Ageing Policy at the Regional Level

AGEING IS A CHALLENGE!

1
Day
17
Speakers
14
Sessions

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Speakers

Ing. Marian Jurečka
Ing. Marian Jurečka
Ministr / Minister Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Minister of Labour and Social Affairs CZ
Ing. Lenka Desatová
Ing. Lenka Desatová
Předsedkyně / Chairwoman Rada seniorů ČR / Council of Seniors of the Czech Republic
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Ředitel odboru sociálního pojištění / Director of the Social Insurance Department Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Vysokoškolský pedagog, analytik veřejné a sociální politiky, prognostik a publicista / Czech university pedagogue CESES
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Vysokoškolský pedagog na katedře financí Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. VŠFS / University of Finance and Administration in Prague.
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Náměstkyně ministra Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Socioložka, odborná asistentka / Sociologist, assistant professo Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně / Masaryk University’s Faculty of Social Studies in Brno
PhDr. Soňa Gaborčáková
PhDr. Soňa Gaborčáková
Státní tajemnice / State Secretary Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky/Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovakia
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ředitel Institutu evaluací a sociálních analýz / Research director of the Institute of Evaluation and Social Analyses Inesan
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Internista / Internist Pražská poliklinika / Outpatient clinic in Prague
Valéria Pokorná
Valéria Pokorná
Místopředsedkyně pro ekonomiku a plánování / Vice-President of the JDS for Economics and Planning Jednota důchodců (JDS) / Union of Pensioners in Slovakia (JDS)
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Senior výzkumnice a evaluátorka / Senior researcher and evaluator SocioFactor
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Jan Vrbický
Vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb / Head of the Department of the Concept of Social Services Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Mgr. Petr Kouba
Mgr. Petr Kouba
První náměstek primátora / First Deputy Mayor Statutární město Přerov / City of Přerov (ODS)
Paul McGarry
Paul McGarry
Vedoucí / Head of the Greater Manchester Ageing Hub Středisko stárnutí Velkého Manchesteru / Greater Manchester Ageing Hub
Mgr. Anna Mužná
Mgr. Anna Mužná
Starostka / Mayor Obec Skotnice / Skotnice (in Moravian-Silesian Region)
Hana Rabenhauptová
Hana Rabenhauptová
Odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování / Expert officer for self-government and community planning Městský úřad Prachatice / Prachatice Municipal Office

Agenda

Stages
Hlavní stage (Český stream/Czech stream)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Registrace, ranní občerstvení

08:30 - 09:00

Úvodní slovo a pozdrav ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky

09:00 - 09:10
Ing. Marian Jurečka Ing. Marian Jurečka

První panel: MOŽNOSTI DOSAŽENÍ SPRAVEDLIVÝCH DŮCHODŮ

09:10 - 10:45
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Ing. Lenka Desatová
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Druhý panel: POLITIKA STÁRNUTÍ V ČR A EU

10:45 - 12:15
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
PhDr. Soňa Gaborčáková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Oběd / Lunch

12:15 - 13:40

Třetí panel: CO NÁM UKÁZALA EPIDEMIE COVID 19 O STÁRNUTÍ A SENIORECH V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

13:40 - 15:10
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Valéria Pokorná

Odpolední občerstvení – káva, čaj / Afternoon coffee break

15:10 - 15:25

Čtvrtý panel: DOBRÁ PRAXE POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI A MÍSTNÍ ÚROVNI

15:25 - 16:55
Mgr. Petr Kouba
Paul McGarry
Mgr. Anna Mužná
Hana Rabenhauptová

Zakončení akce

17:00 - 17:30
Main stage (English stream/Anglický stream)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Registration, Coffee break

08:30 - 09:00

Conference opening and the Minister of Labour and Social Affairs Marian Jurečka´s Greeting

09:00 - 09:10
Ing. Marian Jurečka Ing. Marian Jurečka

Panel I: OPTIONS FOR ACHIEVING FAIR PENSIONS

09:10 - 10:45
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Ing. Lenka Desatová
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Panel II: AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE EU

10:45 - 12:15
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
PhDr. Soňa Gaborčáková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Oběd / Lunch

12:15 - 13:40

Panel III: WHAT HAS THE COVID 19 EPIDEMIC SHOWN US ABOUT AGEING AND SENIORS IN OUR SOCIETY

13:40 - 15:10
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Valéria Pokorná

Odpolední občerstvení – káva, čaj / Afternoon coffee break

15:10 - 15:25

Panel IV: GOOD PRACTICE OF AGEING POLICY AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL

15:25 - 16:55
Mgr. Petr Kouba
Paul McGarry
Mgr. Anna Mužná
Hana Rabenhauptová

The end of the event

17:00 - 17:30

Partners