Konferanse

1 November, 2019

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate, Oslo, Norge
Konferanse for ansatte i Experis, Experis Ciber og Experis Avan.

Konferanse


Join event


1
Nov

Konferanse

Oslo Kongressenter Folkets Hus AS, Youngs gate, Oslo, Norge

Speakers


Roy Gurskevik
Petter Christie
Kyrre Amanaborg
Per Christian Kofstad
David Garner
Darija Sapozenkova-Hauge
Henning Ellingsen
Kristian S. Jensen
Tomas Huseby
Bjørn Harald Rasmussen
Hjörtur Scheving
John-Kjell Hoset
Joakim Bjerkheim
Kjetil Smistad
Sondre Naustdal
Roman Castro
Lasse Wikmark
Mohammad Ali Koteich
Edvart Johansen
Teresa Hang Ngyen
Ruben Ravnå
Priya Mittal
Nitheesh Chandran
Cecilie Wold
Joakim Hagen
Siri Solvang Aleksandersen
Stein Arve Jacobsen Møllerhaug
Bjarte Marmedal
John Hartman
Hans Reier Sigmond
Lillian Hansen
Berit Hatten
Terje Møllerhagen
Thomas Bracel
Anette Berg
Ingrid Hustad
Nora Wagle Hostvedt
Jens Gunnar Aspelund
Heidi Aakre Juvik
Mari Pedersen Totland
Jacqueline McManus Ampong
Norsk
English
Filmes
Filmes ikke
Espen Vogt-Østli
Trygve Solem

Agenda


Stages
Sal B

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Velkommen

08:45 - 09:00
Anette Berg
Espen Vogt-Østli
Trygve Solem

Keynote

09:00 - 09:30
Roy Gurskevik
Petter Christie
Norsk
Filmes

Survival Guide For Consultants: Skills, habits and attitudes that will keep you alive - or take you to the next level

09:35 - 10:20
Kyrre Amanaborg
English
Filmes

Pause- servering

10:20 - 10:30

Konsulent i Experis Ciber - Forventninger vs. virkelighet

10:30 - 10:45
Ingrid Hustad
Mari Pedersen Totland
Jacqueline McManus Ampong
Norsk
Filmes

Forstå din organisasjon

10:50 - 11:30
Darija Sapozenkova-Hauge
Henning Ellingsen
Norsk
Filmes

Lunsj

11:30 - 12:30

Topp 10 teknologitrender og hvordan norske digitale ledere bør forholde seg til disse

12:30 - 13:15
Kristian S. Jensen
Tomas Huseby
Norsk

La det smelle! - sjef vs leder

13:20 - 13:35
Per Christian Kofstad
Norsk
Filmes

Pause

13:35 - 13:45

Rådgivning som gir suksess!

13:45 - 14:00
Bjørn Harald Rasmussen
Norsk
Filmes

12 rules for consultant life that are good for you and your mental health

14:05 - 14:35
Hjörtur Scheving
English
Filmes

Pause- servering

14:35 - 14:45

Hvilket «mindset» skal jeg benytte i dag?

14:45 - 15:15
John-Kjell Hoset
Norsk
Filmes

Digital sikkerhetskultur

15:20 - 15:50
Bjarte Marmedal
Norsk
Filmes

Avslutning

15:50 - 16:03
Thomas Bracel
Norsk
Sal C

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Utvikling for dummies - Hvordan systemer henger sammen - Backend vs frontend

09:35 - 10:20
Per Christian Kofstad
Norsk
Filmes

Pause- servering

10:20 - 10:30

WebAuthN – Why type passwords, when you can just give it the finger

10:30 - 10:45
Sondre Naustdal
English
Filmes

Introduction to Microsoft Identity Platform (Azure Active Directory)

10:50 - 11:30
Roman Castro
English
Filmes

Lunsj

11:30 - 12:30

I used to be a superhero!

13:20 - 13:35
Hjörtur Scheving
English
Filmes

Pause

13:35 - 13:45

Azure DevOps for kvalitetsmålinger i hele leveranseprosessen

13:45 - 14:00
Berit Hatten
Norsk
Filmes

Etiske utfordringer med automatisering og AI

14:05 - 14:35
Lasse Wikmark
Norsk
Filmes

Pause- servering

14:35 - 14:45

RPA - bruksområder, arkitektur og implementasjon

14:45 - 15:15
Mohammad Ali Koteich
Norsk
Filmes
Møterom 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Blockchain - More an evolution, than a revolution

09:35 - 10:20
David Garner
English
Filmes

Pause- servering

10:20 - 10:30

Ciber driver norsk landbruk!

10:30 - 10:45
John Hartman
Norsk
Filmes

Microsoft SQL server

10:50 - 11:30
Teresa Hang Ngyen
Norsk
Filmes

Lunsj

11:30 - 12:30

Pause

13:35 - 13:45

Instroduction to Microsoft Master Data Services

13:45 - 14:00
Ruben Ravnå
Norsk
Filmes

Journey of a developer (from backend to frontend to full stack)

14:05 - 14:35
Priya Mittal
English
Filmes

Pause- servering

14:35 - 14:45

Flyway - Database migration tool

14:45 - 15:15
Nitheesh Chandran
English
Filmes

Demonstration of Azure Datawarehouse

15:20 - 15:50
Ruben Ravnå
Norsk
Filmes
Møterom 4

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Business intelligence i AkerBP

09:35 - 10:20
Kjetil Smistad
Norsk
Filmes ikke

Pause- servering

10:20 - 10:30

Kundene mine elsker å brukerteste... så da slipper jeg

10:30 - 10:45
Cecilie Wold
Norsk
Filmes

How waterproof is your C#?

10:50 - 11:30
Joakim Hagen
English
Filmes

Lunsj

11:30 - 12:30

"Automated testing does not exist."

13:20 - 13:35
Siri Solvang Aleksandersen
Norsk
Filmes ikke

Pause

13:35 - 13:45

How to be smarter with your money

13:45 - 14:00
Darija Sapozenkova-Hauge
English
Filmes

Skap engasjerte brukere med 8 teknikker brukt til å underholde 4-åringer - i NRK Super.

14:05 - 14:35
Lillian Hansen
Norsk
Filmes

Pause- servering

14:35 - 14:45

Cybersikkerhet; nettets mørke sider

14:45 - 15:15
Stein Arve Jacobsen Møllerhaug
Norsk
Filmes

Versjonering av funksjonelle brukerkrav med bruk av Confluence

15:20 - 15:50
Terje Møllerhagen
Norsk
Filmes
Møterom 5

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

Pause- servering

10:20 - 10:30

Gjøre gull av asfaltgrus (Fra Veg-portefølgen til Svv)

10:50 - 11:30
Hans Reier Sigmond
Norsk
Filmes ikke

Lunsj

11:30 - 12:30

Pause

13:35 - 13:45

Pause- servering

14:35 - 14:45

Map