Kopie Test

4 - 5 March, 2021

Czech Republic

Kopie Test


Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Projekt Podpora implementace dětských skupin realizuje od roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt vznikl s cílem podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o této službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Dětská skupina je jedna z forem péče o děti předškolního věku v České republice, která je dnes již dobře etablovaná v systému předškolní péče, jejich provoz a fungování se řídí zákonem.

Sponsors


Join event


4 - 5
Mar

Kopie Test

Czech Republic

Speakers


Bc. Martina Kovalčíková
Bc. Kateřina Nechanická, DiS.
Mgr. Jana Galová, MBA.
Jarmila Kasalová
Věra Quinn
Mgr. Jana Svobodová, DiS.

Agenda


Stages
Praha

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Coffie break

11:00 - 11:30

Tým a jeho role

11:30 - 12:00
Mgr. Jana Galová, MBA. Mgr. Jana Galová, MBA.

Obědová pauza

13:00 - 14:00

Coffie break

17:00 - 17:30

Vývoj dítěte

17:30 - 18:30
Mgr. Jana Svobodová, DiS. Mgr. Jana Svobodová, DiS.

Gala večeře

19:00 - 20:00
Brno

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

Coffie break

11:00 - 11:30

Vedení a spolupráce v ženském kolektivu

11:30 - 12:00
Bc. Martina Kovalčíková
Bc. Kateřina Nechanická, DiS.

Obědová pauza

13:00 - 14:00

Komunikace a stres

14:00 - 15:00
Jarmila Kasalová
Věra Quinn

Coffie break

17:00 - 17:30

Gala večeře

19:00 - 20:00

Map


Partners


Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy