About

V. Conference "Challenges, creativity and success in social work"

2
Days
18
Speakers
46
Sessions
21. - 22. June, 2022 | Czech Republic

Kopie V. Konference "Výzvy, kreativita a úspěch v sociální práci"

Speakers

PhDr. Melanie Zajacová
PhDr. Melanie Zajacová
Vedoucí oddělení Koncepce sociální práce a vzdělávání
PhDr. Yvonna Lucká
PhDr. Yvonna Lucká
Sociální klinika
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.
Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Martina Štěpánková, MPA
Mgr. Martina Štěpánková, MPA
Sekce evropských fondů a mezinárodní spolupráce MPSV
Mgr. David Pospíšil
Mgr. David Pospíšil
Odbor sociálních služeb a sociální práce MPSV
Dr. Talia Meital Schwartz Tayri, MSW, Ph.D.
Dr. Talia Meital Schwartz Tayri, MSW, Ph.D.
Ben-Gurion University of the Negev
Dr. Rory G. Truel
Dr. Rory G. Truel
Mezinárodní federace sociálních pracovníků
Pamela Firth
Pamela Firth
Nezávislá konzultantka a lektorka v psychosociální paliativní péči, VelkáBritánie
Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Monika Havlíčková
Asociace vzdělavatelů v sociální práci
PhDr. Lenka Simerská
PhDr. Lenka Simerská
Moderátorka
Mgr. Linda Sokačová
Mgr. Linda Sokačová
Amnesty International
Ing. Linda Maršíková
Ing. Linda Maršíková
Ernst & Young
Iris Florentin
Iris Florentin
Ministry of Labor, Social Affairs and Social Services of Israel
Mgr. Petra Zdražilová
Mgr. Petra Zdražilová
Kancelář veřejného ochránce práv
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
doc. Michal Opatrný, Dr. theol.
Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích
Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Mgr. Radka Janebová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové
prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
prof. PhDr. Jana Levická, PhD.
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D
Univerzita Jana Evangelisty Purkyně

Program

Stages
Český kanál (Czech channel)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Přivítání moderátorem

10:00 - 10:05
PhDr. Lenka Simerská PhDr. Lenka Simerská

Úvodní slovo Ministryně práce a sociálních věcí

10:05 - 10:15
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

Dr. Rory Truell

10:15 - 10:25
Dr. Rory G. Truel Dr. Rory G. Truel

Mgr. Martina Štěpánková, MPA

10:25 - 10:35
Mgr. Martina Štěpánková, MPA Mgr. Martina Štěpánková, MPA

Iris Florentin

10:35 - 10:55
Iris Florentin Iris Florentin

Mgr. Linda Sokačová

10:55 - 11:15
Mgr. Linda Sokačová Mgr. Linda Sokačová

Break / Pauza

11:15 - 11:25

Mgr. Monika Havlíčková

11:25 - 11:35
Mgr. Monika Havlíčková Mgr. Monika Havlíčková

PhDr. Melanie Zajacová

11:35 - 11:45
PhDr. Melanie Zajacová PhDr. Melanie Zajacová

Ocenění Gratias 2020

11:45 - 12:15

Break / Pauza

12:15 - 12:25

doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

12:25 - 13:00
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

13:00 - 13:30
Mgr. Radka Janebová, Ph.D. Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

13:30 - 14:00
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

ukončení 1. dne konference moderátorem

14:00 - 14:05
PhDr. Lenka Simerská PhDr. Lenka Simerská
English channel (Anglický kanál)

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

Welcome by the Host

10:00 - 10:05
PhDr. Lenka Simerská PhDr. Lenka Simerská

Opening Speech by the Minister of Labour and Social Affairs

10:05 - 10:15
Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc. Dipl.-Pol. Jana Maláčová, MSc.

Dr. Rory Truell

10:15 - 10:25
Dr. Rory G. Truel Dr. Rory G. Truel

Mgr. Martina Štěpánková, MPA

10:25 - 10:35
Mgr. Martina Štěpánková, MPA Mgr. Martina Štěpánková, MPA

Iris Florentin

10:35 - 10:55
Iris Florentin Iris Florentin

Mgr. Linda Sokačová

10:55 - 11:15
Mgr. Linda Sokačová Mgr. Linda Sokačová

Break / Pauza

11:15 - 11:25

Mgr. Monika Havlíčková

11:25 - 11:35
Mgr. Monika Havlíčková Mgr. Monika Havlíčková

PhDr. Melanie Zajacová

11:35 - 11:45
PhDr. Melanie Zajacová PhDr. Melanie Zajacová

Gratias 2020 Awards

11:45 - 12:15

Break / Pauza

12:15 - 12:25

doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D.

12:25 - 13:00
doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D doc. PhDr. Peter Brnula, Ph.D

Mgr. et Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

13:00 - 13:30
Mgr. Radka Janebová, Ph.D. Mgr. Radka Janebová, Ph.D.

doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

13:30 - 14:00
doc. Michal Opatrný, Dr. theol. doc. Michal Opatrný, Dr. theol.

First Day Closing Remarks by the Host

14:00 - 14:05
PhDr. Lenka Simerská PhDr. Lenka Simerská

Partners