About

Kongres laboratórnej diagnostiky
2
Days
17
Speakers
1
Sponsor
16
Sessions

Speakers

Prof. MUDr. DuŇ°an Dobrota, CSc.
Prof. MUDr. DuŇ°an Dobrota, CSc.
Ústav lekárskej biochémie JLF UK v Martine
Ing. Vojtńõch Drbohlav
Ing. Vojtńõch Drbohlav
Beckman Coulter ńĆesk√° republika s.r.o.
RNDr. Jozef Smolka
RNDr. Jozef Smolka
Beckman Coulter Slovensk√° republika, s.r.o. Bratislava
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
Ing. Miriam Lapuníková, MBA
FNsP F.D. Roosvelta Bansk√° Bystrica
MUDr. Hedviga Pivovarníková
MUDr. Hedviga Pivovarníková
synlab slovakia s. r. o., PreŇ°ov
Ing. Andrea Palkov√°
Ing. Andrea Palkov√°
FNsP F.D. Roosvelta Bansk√° Bystrica
doc. Ing. PŇôemysl ҆ŇĮcha, Ph.D.
doc. Ing. PŇôemysl ҆ŇĮcha, Ph.D.
ńĆesk√© vysok√© uńćen√≠ technick√© v Praze
Ing. Boris Popsimov
Ing. Boris Popsimov
Beckman Coulter ńĆesk√° republika, Praha
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.
Univerzita Komenského v Bratislave
MUDr. Marek ProtuŇ°
MUDr. Marek ProtuŇ°
Institut klinické a experimentální medicíny, Praha
prof. MUDr. MiloŇ° JeseŇą√°k, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
prof. MUDr. MiloŇ° JeseŇą√°k, PhD., MBA, Dott. Ric., MHA
Univerzitn√° nemocnica Martin
MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH
MUDr. Roman Sokol, PhD., MPH
Priv√°tna urologick√° ambulancia s.r.o. MUDr. Roman Sokol, MPH, Trenńć√≠n
MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH
MUDr. Peter Letavay, MBA, MPH
DONsP Doln√Ĺ Kub√≠n (Intern√© odd. - prim√°r)
Mgr. Jana Uhrov√°
Mgr. Jana Uhrov√°
Fakultn√° nemocnica Trenńć√≠n
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
prof. MUDr. Jaroslav Racek, DrSc.
Fakultn√≠ nemocnice PlzeŇą
Mgr. Michaela Macichov√°, PhD.
Mgr. Michaela Macichov√°, PhD.
Univerzitn√° nemocnica L.Pasteura KoŇ°ice
MUDr. Miriam Mitníková
MUDr. Miriam Mitníková
Univerzitn√° nemocnica L.Pasteura KoŇ°ice

Program

12:00 - 13:00

Obed

13:00 - 13:15

Otvorenie odbornej ńćasti

Kongresov√° miestnosŇ•

13:15 - 13:45

Preanalytika ‚Äď st√°le veńĺk√Ĺ hlavolam pre vŇ°etk√Ĺch?

Kongresov√° miestnosŇ•

MUDr. Hedviga Pivovarníková

13:45 - 14:15

AutoMate 2550 ako s√ļńćasŇ• automatiz√°cie preanalytickej f√°zy

Kongresov√° miestnosŇ•

Ing. Andrea Palkov√°

14:15 - 14:45

V√≠zia laborat√≥rnej diagnostiky v Ň°t√°tnom zdravotn√≠ckom zariaden√≠

Kongresov√° miestnosŇ•

Ing. Miriam Lapuníková, MBA

14:45 - 14:55

Prest√°vka na k√°vu a ńćaj

14:55 - 15:25

Digit√°ln√≠ dvojńće v laboratoŇôi

Kongresov√° miestnosŇ•

doc. Ing. PŇôemysl ҆ŇĮcha, Ph.D.

15:25 - 15:55

VyuŇĺit√≠ klinick√©ho IT v modern√≠ laboratoŇôi - zkuŇ°enosti z pohledu dodavatele

Kongresov√° miestnosŇ•

Ing. Boris Popsimov

15:55 - 16:20

Prest√°vka na k√°vu a ńćaj

16:20 - 17:05

Klinick√© vyuŇĺitie probiot√≠k a biologick√° dostupnosŇ• miner√°lov

Kongresov√° miestnosŇ•

doc. RNDr. Viktor Bielik, PhD.

17:05 - 17:50

Marathonlab

Kongresov√° miestnosŇ•

MUDr. Marek ProtuŇ°

17:50 - 19:00

Posterov√° sekcia / Individu√°lna telesn√° diagnostika

Kongresov√° miestnosŇ•

19:30 - 22:00

Diskusn√° veńćera

Contact information