About

XXI. celostátní kongres České společnosti pro léčbu rány s mezinárodní účastí
2
Days
121
Speakers
39
Sponsors
140
Sessions

Léčba rány 2023

Speakers

L. Veverková
L. Veverková
J. Stryja
J. Stryja
A. Pokorná
A. Pokorná
R. Doležel
R. Doležel
V. Fejfarová
V. Fejfarová
R. Ston
R. Ston
D. Diamantová
D. Diamantová
S. Vokurka
S. Vokurka
H. Pekárková
H. Pekárková
A. Erkin
A. Erkin
I. Dvořáčková
I. Dvořáčková
L. Šeflová
L. Šeflová
S. Procházková
S. Procházková
J. Zahálka
J. Zahálka
L. Krupová
L. Krupová
B. Grešš Halász
B. Grešš Halász
Z. Faltýnková
Z. Faltýnková
 M. Nahodilová
M. Nahodilová
A. Holubová
A. Holubová
 M. Dubský
M. Dubský
T. Novotný
T. Novotný
K. Sutoris
K. Sutoris
P. Teyssler
P. Teyssler
M. Jankůj
M. Jankůj
T. Banasiewicz
T. Banasiewicz
V. Červinka
V. Červinka
M. Páral
M. Páral
M. Rohlíková
M. Rohlíková
J. Burda
J. Burda
T. Otaševič
T. Otaševič
T. Jakeš
T. Jakeš
H. Šuca
H. Šuca
M. Švecová
M. Švecová
 C. Stonová
C. Stonová
J. Bartková
J. Bartková
M. Pirkl
M. Pirkl
T. Poch
T. Poch
K. Navrátil
K. Navrátil
V. Černý
V. Černý
V. Mezera
V. Mezera
M. Žiaran
M. Žiaran
G. Sýkorová
G. Sýkorová
S. Wasiková
S. Wasiková
L. Kvasnicová
L. Kvasnicová
H. Poláková
H. Poláková
P. Čecháčková
P. Čecháčková
A. Menšíková
A. Menšíková
I. Pukiova
I. Pukiova
D. Šmíd
D. Šmíd
 J. Křečková
J. Křečková
P. Kůřil
P. Kůřil
J. Tichá
J. Tichá

Program

Stages
Aula A1

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Slavnostní zahájení

09:00 - 09:30

Zpráva o ČSLR

09:30 - 09:35
L. Veverková L. Veverková

Přehledy jednotlivých sekcí

09:35 - 10:10
J. Stryja
A. Pokorná
R. Doležel
V. Fejfarová
R. Ston
D. Diamantová
S. Vokurka
H. Pekárková

Regenerative medicine, new era in wound healing

10:10 - 10:30
A. Erkin A. Erkin

Klinické doporučené postupy v léčbě ran a jejich dopad na nejlepší klinickou praxi

10:35 - 10:50
J. Stryja
A. Pokorná

Míra právní zodpovědnosti za postupy a rozhodnutí – problematika dekubitů

10:50 - 11:05
I. Dvořáčková I. Dvořáčková

Medicínsko-právní kazuistika z oblasti dekubitů

11:05 - 11:20
L. Šeflová
S. Procházková

Praktické právní aspekty preskripce a výdeje zdravotnických prostředků

11:20 - 11:35
J. Zahálka J. Zahálka

Přestávka

11:35 - 11:40

Aktuální výzkumné aktivity v oblasti dekubitů v ČR

11:40 - 11:55
A. Pokorná A. Pokorná

Pilotní data k analýze nákladovosti dekubitů

11:55 - 12:10
L. Krupová L. Krupová

Problematika manažmentu dekubitov v kontexte slovenského zdravotníctva

12:10 - 12:25
B. Grešš Halász B. Grešš Halász

Úloha CZEPA ve Spinálním programu ČR

12:25 - 12:40
Z. Faltýnková
 M. Nahodilová

Význam pacientské organizace v systému péče o nehojící se rány

12:40 - 12:50
A. Holubová A. Holubová

Obědová přestávka

12:50 - 13:30

Novinky v podiatrické péči (novinky z DFSG kongresu)

13:30 - 13:45
V. Fejfarová
 M. Dubský

Novinky v podiatrické péči (novinky z EWMA kongresu)

13:45 - 14:00
 M. Dubský M. Dubský

Point-of-Care ultrasonografie (POCUS) hlezna a nohy u syndromu diabetické nohy

14:00 - 14:15
T. Novotný T. Novotný

Biologické kryty u syndromu diabetické nohy

14:15 - 14:30
K. Sutoris K. Sutoris

Chirurgické odlehčení syndromu diabetické nohy

14:30 - 14:45
P. Teyssler P. Teyssler

Problematika syndromu diabetické nohy z pohledu pojišťovny

14:45 - 15:00
M. Jankůj M. Jankůj

Přestávka

15:00 - 15:05

When to think about NPWT treatment and how to deal with the therapy

15:05 - 15:25
T. Banasiewicz T. Banasiewicz

Moderní přístupy k řešení defektů stěny břišní a dalších chirurgických komplikací

15:25 - 15:40
V. Červinka V. Červinka

Infekční komplikace v operativě kýl – naše zkušenosti

15:40 - 15:55
M. Páral M. Páral

Defekty ohrožující končetinu amputací

15:55 - 16:05
M. Rohlíková M. Rohlíková

Lokální okysličení tkání

16:05 - 16:15
R. Doležel R. Doležel

Podtlaková terapie u pacientů s PJI

16:15 - 16:25
J. Burda
T. Otaševič

Přestávka

16:25 - 16:30

Nekrotizující infekce měkkých tkání – stále podceňovaná diagnóza

16:30 - 16:45
T. Jakeš T. Jakeš

SPINCARE™, elektrospinningem připravené syntetické epidermální náhrady z nanovláken, první zkušenosti s použitím u popálených pacientů na Klinice popálenin FNKV Praha

16:45 - 17:00
H. Šuca H. Šuca

Použití allotransplantátů u rozsáhle popálených pacientů

17:00 - 17:15
M. Švecová
 C. Stonová

Aplikácia allograftu ľudskej kože u onkologického pacienta s hlbokou popáleninou

17:15 - 17:25
J. Bartková J. Bartková

Revaskularizace defektu – práce pro angiotým / superspecialistu

17:25 - 17:40
M. Pirkl M. Pirkl

Využití NPWT a autotransplantace při řešení décollementu dolní končetiny

17:40 - 17:50
T. Poch T. Poch
Posluchárna A2

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Chirurgická onemocnění nehtů u pacientů se SDN

10:35 - 10:45
K. Navrátil
V. Černý

Účinek medicinálního medu u pacientů se syndromem diabetické nohy

10:45 - 10:55
A. Holubová
A. Pokorná

Maligní ulcerace, která se hojila

10:55 - 11:05
V. Mezera
M. Žiaran

Zkušenosti s použitím ActiMarisu na pracovišti ústní, čelistní a obličejové chirurgie aneb „slaná voda“ – zázrak v hojení operačních ran u onkologických pacientů

11:05 - 11:15
G. Sýkorová G. Sýkorová

Zhodnocení efektu léčby sulodexidem u bércových ulcerací

11:15 - 11:25
S. Wasiková S. Wasiková

Břišní katastrofa u extrémně obézní pacientky

11:25 - 11:35
L. Kvasnicová L. Kvasnicová

Přestávka

11:35 - 11:40

Podtlaková terapie v ambulantní praxi

11:40 - 11:50
H. Poláková H. Poláková

Prevena jako podpora nekomplikovaného pooperačního hojení

11:50 - 12:00
P. Čecháčková P. Čecháčková

Komplikace po operaci prsou v estetické chirurgii

12:00 - 12:10
A. Menšíková A. Menšíková

Enhanced debridement of infected tissue by utilizing VAC VeraFlo therapy in perianal area

12:10 - 12:20
I. Pukiova I. Pukiova

Využití kombinace aplikace Amniodermu a negative pressure wound therapy u nemocného s traumatem dolní končetiny – první zkušenost

12:20 - 12:30
D. Šmíd
 J. Křečková

Využití Negative Pressure Wound Therapy u pacienta s dekubitem III. kategorie a paraplegií – kazuistika

12:30 - 12:40
P. Kůřil P. Kůřil

Obědová přestávka

12:40 - 13:20

Péče o defekt vzniklý poleptáním – kazuistika

13:20 - 13:30
J. Tichá
B. Baslarová

Nutnost revize v osvětě názorů na aktivní přístup v hojení nejen operačních ran

13:30 - 13:40
J. Bartoňková J. Bartoňková

Není růže jako růže – kazuistika

13:40 - 13:50
P. Trulík P. Trulík

Onkologické onemocnění v domácí a hospicové péči

13:50 - 14:00
M. Schneider M. Schneider

Statistika nuda je aneb nehojící se defekty v domácí péč

14:00 - 14:10
A. Turková A. Turková

Přestávka

14:10 - 14:30

Workshop A2.1: Účelné využití technologií ke snížení výskytu SSI / Komplexní přístup v hojení ran

14:30 - 15:15
L. Veverková
A. Holubová

Přestávka

15:15 - 15:30

Workshop A2.2: Štěstí – hledání svatého grálu

15:30 - 16:15
L. Janáčková L. Janáčková

Přestávka

16:15 - 16:30

Workshop A2.3: Optimální možnosti pro silně secernující žilní bércové vředy, a nejen pro ně

16:30 - 17:15
H. Petrová H. Petrová
Učebna A3

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

ZRUŠENO – Ošetřování okolí ran

10:35 - 10:41
P. Konrád P. Konrád

ZRUŠENO – Parazitózy a parazitofóbie v dermatológii a ich komplikácie

10:42 - 10:48
H. Zelenková H. Zelenková

ZRUŠENO – Infekční komplikace devastačních poranění kůže a měkkých tkání způsobené vláknitými houbami

10:49 - 10:56
J. Holoubek J. Holoubek

Od hlavičky k patě aneb porovnání pronační polohy u dětí a dospělých pacientů

10:57 - 11:03
P. Neradová P. Neradová

Ošetření poranění, ulcerací a lézí na genitálu u mužů a žen s ohledem na účelnost krytí a komfort pacienta

11:04 - 11:11
M. Koutná M. Koutná

Využití Cutimed mřížky k přípravě na plastiku nosu

11:12 - 11:19
Z. Lauková Z. Lauková

Přestávka

11:20 - 11:40

Léčba projevů chronické žilní nedostatečnost v období epidemie COVID-19

11:40 - 11:46
L. Veverková L. Veverková

Tlakové léze na patách – šetření ve FN Hradec Králové

11:47 - 11:53
I. Dvořáčková I. Dvořáčková

Účinky perorálně podávaných kanabinoidů na léčbu diabetické ulcerace a chronické rány

11:54 - 12:00
F. Bednařík F. Bednařík

Komplikované hojení rozsáhlé rány u pacientky s pergamenovou kůží při dlouhodobé kortikoterapii

12:01 - 12:07
M. Fiamoli M. Fiamoli

Komplikované hojení po kontaktu s jedovatou ropušnicí obecnou

12:08 - 12:14
I. Tresnerová I. Tresnerová

ActiMaris v monoterapeutické i polyterapeutické praxi

12:15 - 12:22
V. Stryalová V. Stryalová

Pyoderma gangrenosum – kazuistika

12:23 - 12:30
D. Nožička D. Nožička

Obědová přestávka

12:30 - 13:30

Workshop A3.1: Sponge, foil and pump – 3 tools with hundred possibilities

13:30 - 14:15
T. Banasiewicz T. Banasiewicz

Přestávka

14:15 - 14:30

Workshop A3.2: Čistá rána krok za krokem

14:30 - 15:15
A. Erbenová A. Erbenová

Přestávka

15:15 - 15:30

Workshop A3.3: Pergamenová kůže – malý velký problém

15:30 - 16:15
L. Krupová
L. Kamešová

Přestávka

16:15 - 16:30

Workshop A3.4: Kyselina hyaluronová v hojení chronických ran

16:30 - 17:15
D. Wolny
L. Sobotka
Učebna A4

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Workshop A4.1: Řešení dekubitů v praxi

12:30 - 13:15
Š. Schreilová Š. Schreilová

Přestávka

13:15 - 13:30

Workshop A4.2: Sestry sestrám – mytologie v péči o hygienu na lůžku

13:30 - 14:15
M. Holub M. Holub

Přestávka

14:15 - 14:30

Workshop A4.3: Tuk není jen nositelem chuti...

14:30 - 15:15
D. Vraná
I. Kecskés

Přestávka

15:15 - 15:30

Workshop A4.4: Fotodokumentace vývoje rány během léčby

15:30 - 16:15
L. Šeflová
L. Stanke
M. Vantara
B. Baslarová
 J. Habáňová
J. Tichá

Přestávka

16:15 - 16:30

Workshop A4.5: Jak jsme se učili Hyalo4?

16:30 - 17:15
M. Koutná
J. Černohorská
Učebna A5

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Workshop A5.1: Jak efektivně bránit šíření patogenů

13:30 - 14:15
M. Malone M. Malone

Přestávka

14:15 - 14:30

Workshop A5.2 ve spolupráci se společností LERAM pharmaceuticals

14:30 - 15:15
M. Koutná
L. Krupová

Přestávka

15:15 - 15:30

Workshop A5.3: Podiatrický workshop

15:30 - 16:15
A. Jirkovská A. Jirkovská

Přestávka

16:15 - 16:30

Workshop A5.4: Bandážování

16:30 - 17:15
Z. Navrátilová
 M. Šuhájková
Suterén

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Workshop S.1: Prevence dekubitů s Arjo

14:30 - 15:15
  P. Klumpar
 M. Vystrčil

Přestávka

15:15 - 16:30

Workshop S.2: Prevence dekubitů s Arjo

16:30 - 17:15
  P. Klumpar
 M. Vystrčil

Contact information