Národní cena kariérového poradenství 2021 Career Guidance Awards - Conference

Join event

O Konferenci - About conference

Online konference ke kariérovému poradenství a vzdělávání a vyhlášení Národní ceny kariérového poradenství 2021

Centrum Euroguidance, Národní pedagogický institut ČR Vás zve na konferenci, kde budou prezentovány příklady dobré praxe přihlášené z ČR i z dalších evropských zemí.

Součástí konference je mezinárodní kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání v ČR i v Evropě.

V průběhu programu bude možná interakce s prezentujícími a zástupci příspěvků do národní ceny, možnost neformálního online networkingu.

 

Online conference on career guidance and education and announcement of the National Career Guidance Award 2021

Euroguidance Centre, National Pedagogical Institute invites you to a conference where examples of good practice submitted from the Czech Republic and other European countries will be presented.

The conference includes an international round table on the development of career education in the Czech Republic and Europe.

During the programme there will be the possibility to interact with presenters and representatives of the national award entries, and the possibility of informal online networking.1
Day
18
Hosté - Guests
30
Zástupci příspěvků - Practices
20
Sessions

Zástupci příspěvků - Practices

Hosté - Guests

Radko Sáblík
Radko Sáblík
Ředitel Smíchovské střední průmyslové školy a gymnázia
Ronald G. Sultana
Ronald G. Sultana
Profesor sociologie a srovnávacího vzdělávání na Maltské univerzitě
Jitka Kmentová
Jitka Kmentová
Ředitelka Gymnázia Na Zatlance v Praze 5
Mihai Iacob
Mihai Iacob
Researcher in career counselling
Jitka Jirsáková
Jitka Jirsáková
Hodnotitelka národní ceny
Hana Urychová
Hana Urychová
Hodnotitelka národní ceny
Jana Malá
Jana Malá
Hodnotitelka národní ceny
Martina Milotová
Martina Milotová
Hodnotitelka národní ceny
Iva Kirovová
Iva Kirovová
Hodnotitelka národní ceny
Petr Chaluš
Petr Chaluš
Moderátor
Martin Provazník
Martin Provazník
Řečník
Ruzica Madzarevic
Ruzica Madzarevic
Ladislav Ostroha
Ladislav Ostroha
Řečník
Vít Beran
Vít Beran
Řečník
Dorianne Gravina
Dorianne Gravina
Řečník
Alice Müllerová
Alice Müllerová
Hodnotitelka národní ceny
Lenka Hloušková
Lenka Hloušková
Hodnotitelka národní ceny
Anna Dumont
Anna Dumont
Řečník

Agenda

Categories:
Stages
Národní ceny kariérového poradenství 2021

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Přihlášení do konferenční aplikace – networking

09:30 - 10:00

Úvodní vystoupení

10:00 - 10:30
Radko Sáblík
Petr Chaluš

Vyhlášení oceněných příspěvků Národní cenou kariérového poradenství ČR slovo hodnotitelů

10:30 - 11:00
Iva Kirovová
Lenka Hloušková

Presentation of national awards in Slovakia and Serbia

11:00 - 11:15
Ladislav Ostroha
Ruzica Madzarevic

Přestávka

11:15 - 11:30

Prezentace oceněných příspěvků

11:30 - 12:30

online veletrh příkladů dobré praxe – moderované debaty v online skupinách

12:30 - 13:00

Přestávka

13:00 - 13:30

Round table – Developing Career Education in Europe

13:30 - 14:45
Ronald G. Sultana
Mihai Iacob
Iva Kirovová
Petr Chaluš
Dorianne Gravina

Vize rozvoje z pohledu škol

14:45 - 15:15
Martin Provazník
Vít Beran
Jitka Kmentová
Radko Sáblík

Ukončení – Euroguidance ČR

15:15 - 15:30

Volný prostor pro networking v konferenční aplikaci

15:30 - 17:00
National Career Guidance Awards 2021

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Login to the conference application - networking

09:30 - 10:00

Opening speeches

10:00 - 10:30
Radko Sáblík
Petr Chaluš

National award announcement comments of the evaluators - Iva Kirovova, Lenka Hlouskova public - Words of the evaluators

10:30 - 11:00
Iva Kirovová
Lenka Hloušková

Prezentace národních cen kariérového poradenství Slovenska a Srbska

11:00 - 11:15
Ladislav Ostroha
Ruzica Madzarevic

Přestávka

11:15 - 11:30

Presentation of award-winning good practices

11:30 - 12:30

Online fair of good practice examples - moderated debates in online groups

12:30 - 13:00

Přestávka

13:00 - 13:30

Kulatý stůl k rozvoji kariérového vzdělávání v Evropě

13:30 - 14:45
Ronald G. Sultana
Iva Kirovová
Mihai Iacob
Petr Chaluš
Dorianne Gravina

Vision of development from the school perspective

14:45 - 15:15
Martin Provazník
Radko Sáblík
Jitka Kmentová
Vít Beran

Closing – Euroguidance CZ

15:15 - 15:30

Open space for networking in the conference application

15:30 - 17:00

Partneři - Partners

Národní pedagogický institut ČR
Národní pedagogický institut ČR
Národní poradenské fórum
Národní poradenské fórum
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky
Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium

Contact information