Nejistota ve výchově

27 May, 2021

Prague, Czechia
Mezinárodní konference tematizuje dnes tak aktuální zkušenost nejistoty, a to v interdisciplinárních perspektivách. Nad problémem se sejdou pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, historici, politologové, sociologové, ekonomové, estetici a filosofové.

Nejistota ve výchově


Mezinárodní konference tematizuje dnes tak aktuální zkušenost nejistoty, a to v interdisciplinárních perspektivách. Nad problémem se sejdou pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, historici, politologové, sociologové, ekonomové, estetici a filosofové.


Fenomén nejistoty bude zkoumán z různých jeho aspektů a z různých metodických rámců. Tak bude možno porovnat nejenom to, co je viditelné

v optice jednotlivých speciálních věd, ale též samotné vědecké přístupy a teoretické perspektivy v jejich různorodosti. A zároveň skrze různorodost metodických přístupů hledat to, co je společné ve smyslu věci, o kterou jde.


Join event


27
May

Nejistota ve výchově

Prague, Czechia

Agenda


Stages
Plenární část

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Zahájení konference

09:00 - 09:10

Wege cochlea-implantierter Kinder hörgeschädigter Eltern

09:10 - 09:40

Phenomenological reflection of certainty and uncertainty in education

09:40 - 10:05

Aktywizowanie pracy studentów podczas zajęć dydaktycznych prowadzonych w formie zdalnej. Obawa – pomysł – efekt

10:05 - 10:30

Profesoři – imigranti na univerzitách v USA a jejich studenti – výzvy a pozitiva

10:30 - 10:50

Diskuse a krátká přestávka

10:50 - 11:10

Ontologická nouze ve výchově a vzdělání

11:10 - 11:30

Hledání cest z nejistoty: komunikace s rodiči během distanční výuky očima učitelů

11:30 - 11:50

Neisté a nepodmienené vo výchove k občianstvu

11:50 - 12:10

Diskuse a přestávka na oběd

12:10 - 13:00
Speciálněpedagogická sekce

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Nejistota rodin těžce postižených dětí

13:00 - 13:15

Hranice vo výchove, záruka istoty a bezpečia pre dieťa

13:15 - 13:30

Tradícia v literárnej výchove v kontexte súčasnej včasnej starostlivosti

13:30 - 13:45

13:45 Diskuse a přestávka

13:45 - 14:15

Neistota rodičov detí s rizikovým vývinom v procese včasnej intervencie

14:15 - 14:30

Nejistota v identifikaci speciálních vzdělávacích potřeb u sociálně znevýhodněných žáků

14:30 - 14:45

Narativní texty neslyšících žáků

14:45 - 15:00

Diskuse a přestávka

15:00 - 15:30

Vplyv emocionálnej výchovy na vznik porúch správania u detí

15:30 - 15:45

Využití uměleckých prostředků při zvládání zátěžových situací způsobených pandemií COVID-19 u dětí předškolního věku

15:45 - 16:00

Podporné rovesnícke (online) skupiny pre žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

16:00 - 16:15

Diskuse až do závěru konference

16:15 - 17:30
Filosofická sekce

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Nejistota jako ontologicko-existenciální rys dnešní výchovy

13:00 - 13:15

Výchova v čase neistoty: Inšpirácie z Tomáša Akvinského

13:15 - 13:30

Křehkost kultury – podněty pro reflexi nejistoty ve výchově 21. století

13:30 - 13:45

Diskuze a přestávka

13:45 - 14:15

Výchova v době interregna

14:15 - 14:30

Neistota ako paradoxalita výchovy

14:30 - 14:45

K pramenům naděje navzdory nejistotě

14:45 - 15:00

Diskuse a přestávka

15:00 - 15:30

Bezradnost jako dar (k tématu nejistoty ve výuce)

15:30 - 15:45

Vědění a mechanizace. Evropská tradice v Husserlových přednáškách Příroda a duch

15:45 - 16:00

Jistota a nejistota při ekonomickém rozhodování

16:00 - 16:15

Osamělost a nejistota v péči o duši

16:15 - 16:30

Diskuse až do závěru konference

16:30 - 17:30