Nejistota ve výchově / Uncertainty in Education

27 May, 2021

Prague, Czechia

Nejistota ve výchově / Uncertainty in Education


Mezinárodní konference tematizuje dnes tak aktuální zkušenost nejistoty, a to v interdisciplinárních perspektivách. Nad problémem se sejdou pedagogové, speciální pedagogové, psychologové, historici, politologové, sociologové, ekonomové, estetici a filosofové.


Fenomén nejistoty bude zkoumán z různých jeho aspektů a z různých metodických rámců. Tak bude možno porovnat nejenom to, co je viditelné

v optice jednotlivých speciálních věd, ale též samotné vědecké přístupy a teoretické perspektivy v jejich různorodosti. A zároveň skrze různorodost metodických přístupů hledat to, co je společné ve smyslu věci, o kterou jde.


The international conference focuses on today's current experience of uncertainty in interdisciplinary perspectives. Academics, special educators, psychologists, historians, political scientists, sociologists, economists, aestheticians, and philosophers will get together over this topic.


The phenomenon of uncertainty will thus be examined from different aspects of it and from distinct methodological frameworks. In this way, it will be possible to compare not only what is visible in the optics of individual special sciences but also the scientific approaches themselves and theoretical perspectives in their diversity.

Join event


27
May

Nejistota ve výchově / Uncertainty in Education

Prague, Czechia

Partners


CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY
CENTRAL EUROPEAN PHILOSOPHY OF EDUCATION SOCIETY
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta Univerzita Karlova