About

Velkommen til konferansen for planleggere, byggesaksbehandlere, landmålere og andre som jobber med geodata i kommunal sektor!
2
Days
36
Speakers
32
Sessions

Plan, bygg og geodata - Kommunal geomatikkonferanse 2022

Speakers

Heidi Liv Tomren,
Heidi Liv Tomren,
KS
Arnulf Haugland
Arnulf Haugland
Kartverket
Astrid Hvattum
Astrid Hvattum
Geodata AS
Anne Holten
Anne Holten
Nordre Follo kommune
Leikny Gammelmo
Leikny Gammelmo
Kartverket
Oda R. Ravndal
Oda R. Ravndal
Kartverket
Tore Jensen
Tore Jensen
Geodata
Trude Ødegaard
Trude Ødegaard
Bærum kommune
Rune Bratlie
Rune Bratlie
NVE
Lars Holen
Lars Holen
Ringsaker kommune
HÃ¥kon DÃ¥snes
HÃ¥kon DÃ¥snes
Kartverket Innlandet
Henrik Forsberg Mathiesen
Henrik Forsberg Mathiesen
NIBIO
Kay Henning Kleverud
Kay Henning Kleverud
Sør-Odal kommune
Kjersti Hov
Kjersti Hov
Norkart AS
Tor Olav Almås, NoIS
Tor Olav Almås, NoIS
Hjalmar Westgaard
Hjalmar Westgaard
Tromsø kommune
Kristin Schnell Rolfsøn
Kristin Schnell Rolfsøn
Kartverket
Kirsti Lysaker
Kirsti Lysaker
Leder av GeoForums faggruppa Utdanning og forskning
Silje Nesteng Andersen
Silje Nesteng Andersen
Norges eiendomsmeglerforbund
Jan Ola Pedersen
Jan Ola Pedersen
Hamar kommune
Hilde Johansen Bakken
Hilde Johansen Bakken
Kommunal- og distriksdepartementet
Olaug H. Nesheim
Olaug H. Nesheim
DiBK
Fredrik Holth
Fredrik Holth
Holth og Winge AS
Line Brauten
Line Brauten
Brauten Eiendom AS
Hilda Øfsthus
Hilda Øfsthus
Norconsult
Terje B. Grennes
Terje B. Grennes
Norconsult   
Vegard Eriksen
Vegard Eriksen
Multiconsult
Joakim Haukedal
Joakim Haukedal
RegioX
Harald J. Stanghelle
Harald J. Stanghelle
Alver kommune
Eirik
Eirik
Stavanger kommune Mannsåker
Rune Bratlie, NVE
Rune Bratlie, NVE
Anne Holten, Nordre Follo kommune
Anne Holten, Nordre Follo kommune
Geodata
Geodata
Dag Høgvard
Dag Høgvard
Kommunal- og distriktsdepartementet
Jade Norma Winther Thorrud
Jade Norma Winther Thorrud
Drammen kommune
Eirik Mannsåker
Eirik Mannsåker
Stavanger kommune

Program

Stages
PLENUM

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrering og enkel servering

09:00 - 09:30

Velkommen - forventninger til årets konferanse

09:30 - 09:40

Veikart for plan, bygg og geodata

09:40 - 10:00
Heidi Liv Tomren, Heidi Liv Tomren,

Datakvalitet i matrikkelen - fra overordnet strategi til konkret prosjekt

10:00 - 10:45
Trude Ødegaard
Leikny Gammelmo

Pause

10:45 - 11:00

Klimarisiko - med GIS

11:00 - 11:30
Astrid Hvattum
Tore Jensen

Ny veilederen for håndtering av overvann i arealplaner

11:30 - 12:00
Rune Bratlie, NVE Rune Bratlie, NVE

Bruk av dreneringslinjer i plan- og byggesaksbehandling - slik gjør vi det i Ringsaker kommune

12:00 - 12:30
Lars Holen
HÃ¥kon DÃ¥snes

Nye kart for vurderinger av klimatilpasning og klimagassutslipp innen arealbrukssektoren

12:30 - 13:00
Henrik Forsberg Mathiesen Henrik Forsberg Mathiesen

Lunsj

13:00 - 14:00

Pause med innsjekk

15:00 - 15:30

Middag med underholdning

19:30 - 22:00
PLAN OG BYGG

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Vannstandsdata til beredskap og planarbeid - behov og muligheter

14:00 - 14:30
Oda R. Ravndal Oda R. Ravndal

Den arealnøytrale kommunen

14:30 - 15:00
Anne Holten, Nordre Follo kommune Anne Holten, Nordre Follo kommune

Pause med innsjekk

15:00 - 15:30

På Innbyggerens side: En medvirkningsprosess med GIS som verktøy i Skarnes sentrum

15:30 - 16:00
Kay Henning Kleverud Kay Henning Kleverud

Heldigital løype for behandling av planforslag

16:00 - 17:00
Kjersti Hov
Tor Olav Almås, NoIS
Heidi Liv Tomren,
Astrid Hvattum

Middag med underholdning

19:30 - 22:00
MATRIKKEL

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Lunsj

13:00 - 14:00

Autorisasjonsordningen for landmålere

14:00 - 14:30
Hjalmar Westgaard
Kristin Schnell Rolfsøn

Forslag til forlengelse av overgangsordningen

14:30 - 15:00
Dag Høgvard Dag Høgvard

Pause med innsjekk

15:00 - 15:30

Tanker om innholdet i utdanning for eiendomslandmålere

15:30 - 16:00
Kirsti Lysaker Kirsti Lysaker

Klarlegging av uklare grenser ved hjemmelsovergang - Matrikkellovens §7 - hvorfor er den ikke iverksatt?

16:00 - 16:45
Silje Nesteng Andersen
Jan Ola Pedersen

Grenser mot vann /i vann og matrikkel-loven

16:45 - 17:15
Leikny Gammelmo
Arnulf Haugland

Middag med underholdning

19:30 - 22:00

Contact information