Podpora implementace dětských skupin, ev. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

18 November, 2020

Czech Republic

Podpora implementace dětských skupin, ev. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266


Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Projekt Podpora implementace dětských skupin realizuje od roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt vznikl s cílem podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o této službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Dětská skupina je jedna z forem péče o děti předškolního věku v České republice, která je dnes již dobře etablovaná v systému předškolní péče, jejich provoz a fungování se řídí zákonem.

Join event


18
Nov

Podpora implementace dětských skupin, ev. č. CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266

Czech Republic

Speakers


Bc. Martina Kovalčíková
Bc. Kateřina Nechanická, DiS.
Mgr. Jana Galová, MBA.
Jarmila Kasalová
Věra Quinn
Mgr. Jana Svobodová, DiS.

Agenda


15:00 - 16:00

Podpora implementace dětských skupin

Main Hall

Bc. Martina Kovalčíková