Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019

5 November, 2019

Cubex Centrum Praha spol. s r. o., Na Strži, Prague 4-Nusle, Czechia
Konference je jedinou akcí v Česku s uceleným pohledem na šetrné stavebnictví. Vystoupí špičkoví mluvčí a účastní se přes dvě stě zástupců byznysu s programem nabitým odvážnými vizemi, žhavými novinkami a nejnovějšími trendy. The conference is the only event with a comprehensive view on the green building sector. Top speakers and over two hundred business representatives will participate in the conference with the programme packed with bold visions, hot news and the latest trends.

Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019


Join event


5
Nov

Šetrné budovy 2019 / Green Building 2019

Cubex Centrum Praha spol. s r. o., Na Strži, Prague 4-Nusle, Czechia

Speakers


Silvana Jirotková
Mark Johnson
Tomáš Andrejsek, předseda představenstva CZGBC
Pavel Sovička
Michaela Nedorostová
Jan Baxa
Michal Petřík
Ivo Vojta
Libor Musil
Jana Petrů
Benjamín Raich
Hana Kocmanová
Tereza Pavlů – Vědecko - výzkumný pracovník, UCEEB ČVUT
Bohuslav Slánský
Jan Otýs
Slawomir Szpunar
Bernard Storch
Petr Valdman
David Koppitz

Agenda


09:00 - 09:15

Uvítání, zahájení konference, slovo generálního partnera/ Welcome and introduction

Brown Goes Green

09:15 - 09:45

Podpora vlády revitalizace brownfieldů/ State support for development and regeneration of brownfields

Brown Goes Green

09:45 - 10:35

Udržitelná regenerace měst, úloha brownfieldů při plnění nových výzev / Sustainable Urban Regeneration, the Role of Brownfields

Brown Goes Green

Mark Johnson

10:35 - 10:50

COFFEE BREAK

10:50 - 11:30

Udržitelný přístup k výstavbě průmyslových budov / Sustainable approach to construction of industrial buildings

Brown Goes Green

Pavel Sovička

11:30 - 12:10

Jak zabránit vzniku brownfieldů 2. generace / How to prevent creation of brownfield of 2nd generation

Brown Goes Green

12:10 - 12:50

Budoucnost automatizace: chytřejší budovy teprve příjdou / The future of automation: smarter buildings are still to come

Brown Goes Green

12:50 - 13:45

OBĚD / LUNCH

13:45 - 14:25

Domy jako stromy / Houses like trees

Brown Goes Green

Libor Musil

14:25 - 14:55

Budova v boji proti suchu / Buildings against draught

Brown Goes Green

14:55 - 15:25

Trendy a vize cirkulární ekonomiky ve stavebnictví / Trends and visions in circular economy

Brown Goes Green

15:25 - 15:45

COFEE BREAK

15:45 - 16:25

Sladění potřeb člověka a planety v budovách / How to optimize an office space for people and planet?

Brown Goes Green

Slawomir Szpunar

16:25 - 17:15

Plastická chirurgie města / Reconstructive surgery of urgan environment

Brown Goes Green

Bernard Storch

17:15 - 17:30

Shrnutí, závěr / Conclusions, end of conference

Brown Goes Green

Tomáš Andrejsek, předseda představenstva CZGBC

17:30 - 18:00

Přesun na recepci / Transfer to reception

Brown Goes Green

Map