O konferenci

Cílem silničních konferencí je seznamovat odbornou veřejnost s aktuálním děním v oboru; informovat o nových trendech, technologiích a postupech výstavby i údržby pozemních komunikací, mostních a tunelových objektů i celé škále příslušenství. Zároveň bychom rádi naši konferenci proměnili v komunikační platformu, kde by se potkávali odborníci s akademiky, studenti s potenciálními zaměstnavateli a inovátoři se zástupci státní správy.

Jedním z cílů letošní konference je právě zintenzivnění spolupráce silničního odvětví a akademické obce; zapojení mladých odborníků, vytvoření diskuzních platforem, propojení businessu a výzkumu.
2
Days
60
Speakers
25
Partneři konference
18
Sessions

Silniční konference 2022

Speakers

Ing. Jan Švarc
Ing. Jan Švarc
Místopředseda Česká silniční společnost, z.s.
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Předseda Česká silniční společnost, z.s.
Ing. Radek Mátl
Ing. Radek Mátl
Generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR
Mgr. Martin Kupka
Mgr. Martin Kupka
Ministr dopravy Ministerstvo dopravy
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
Náměstek primátora Hlavní město Praha
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Ing. Ján Šedivý, CSc.
Předseda Slovenská cestná spoločnosť
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Zbyněk Hořelica
Ředitel Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Petr Laušman
Ing. Petr Laušman
Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Pavel Čížek
Ing. Pavel Čížek
Náměstek hejtmana Plzeňský kraj
Mgr. Jan Mareš, MBA
Mgr. Jan Mareš, MBA
Náměstek pro řízení sekce vzdělávání a mládeže Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Ing. Radko Sáblík
Ing. Radko Sáblík
Ředitel Smíchovská střední průmyslová škola a gymnázium
PhDr. Přemysl Čech
PhDr. Přemysl Čech
moderátor Česká televize
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ředitel odboru strategie Ministerstvo dopravy
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Předseda Českého národního komitétu PIARC
Ing. Julius Janeba
Ing. Julius Janeba
Vedoucí projektu STRABAG a.s.
Ing. Ondřej Vohradský
Ing. Ondřej Vohradský
Předseda redakční rady časopisu Silniční obzor Česká silniční společnost, z.s.
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
ČVUT v Praze - Fakulta dopravní
Mgr. Žaneta Gregorová
Mgr. Žaneta Gregorová
Koordinátorka programu Ekologie Heinrich Böll Stiftung Praha
Ing. Jaroslav Martinek
Ing. Jaroslav Martinek
Partnerství pro městskou mobilitu
Ing. Daniel Beran
Ing. Daniel Beran
Jednatel RoadTwin s.r.o.
Leszek Gryga
Leszek Gryga
Koordinátor městské mobility v Třinci Město Třinec
David Michalička
David Michalička
Starosta Město Říčany
Ing. Petr Svoboda
Ing. Petr Svoboda
Sdružení pro výstavbu silnic
Ing. Milan Dont, Ph.D.
Ing. Milan Dont, Ph.D.
Ředitel odboru kanceláře ředitele Státní fond dopravní infrastruktury
Ing. Josef Šejnoha
Ing. Josef Šejnoha
ŘSD ČR
Karel Vonka
Karel Vonka
STRABAG a.s.
Ing. Zuzana Hromková
Ing. Zuzana Hromková
BIM designér STRABAG a.s.
Csaba Gál
Csaba Gál
EUROVIA CS a.s.
Ing. Petr Kůrka
Ing. Petr Kůrka
ŘSD ČR
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ředitel úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA
Vedoucí Odboru kontroly jakosti Úseku kontroly kvality staveb ŘSD ČR
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Mgr. Tomáš Neřold, M.A.
Vedoucí samostatného oddělení BESIP Ministerstva dopravy BESIP
Mgr. Ján Skovajsa
Mgr. Ján Skovajsa
Vedoucí odboru dopravního inženýrství ŘSD ČR
Ing. Jiří Ambros
Ing. Jiří Ambros
Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Eva Simonová
Ing. Eva Simonová
Vedoucí výzkumný pracovník Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
Ing. Luděk Bartoš, Ph.D.
Ředitel EDIP s.r.o.
JUDr. Václav Kobera
JUDr. Václav Kobera
Ředitel Odboru inteligentních dopravních systémů, kosmických aktivit a výzkumu, vývoje a inovací Ministerstvo dopravy
Mgr. Jiří Bouchal
Mgr. Jiří Bouchal
Projektový manažer IS-practice / Innosconnect s.r.o.
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Ing. Josef Stryk, Ph.D.
Výzkumný pracovník Centrum dopravního výzkumu, v. v. i.
Ing. Roman Nekula, MBA
Ing. Roman Nekula, MBA
Správní ředitel Brněnské komunikace a.s.
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
Ing. Tomáš Gross, Ph.D.
Ředitel závodu Praha ŘSD ČR
Ing. Petr Andrýsek
Ing. Petr Andrýsek
Ing. Rostislav Nerad
Ing. Rostislav Nerad
Hlavní stavbyvedoucí Metrostav Infrastructure a.s.
Dr. Ing. Petr Vítek
Dr. Ing. Petr Vítek
Hochtief CZ, a.s.
Mgr. Tadeáš Kopeček
Mgr. Tadeáš Kopeček
DELTABLOC CZ o.z.
Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.
Ing. et Ing. Radovan Hofírek, Ph.D.
Stavbyvedoucí Metrostav Infrastructure a.s.
Ing. Vladimír Dubšík
Ing. Vladimír Dubšík
Provozně obchodní náměstek závodu Mosty a Konstrukce EUROVIA CS, a.s.
Ing. Jiří Pech
Ing. Jiří Pech
TUBES, spol. s r.o.
Ing. arch. Jakub Hendrych
Ing. arch. Jakub Hendrych
IPR hl. m. Prahy
Ing. Lukáš Tittl
Ing. Lukáš Tittl
IPR hl. m. Prahy
Matouš Bolek
Matouš Bolek
Správa informačních technologií města Plzně
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
Radní pro oblast silniční dopravy Středočeský kraj

Program

Stages
Kongresový sál

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

ÚVODNÍ ZASEDÁNÍ

09:00 - 09:55
Ing. Jan Švarc
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Mgr. Martin Kupka
Ing. Adam Scheinherr, MSc., Ph.D.
PhDr. Ing. Mgr. Karel Bendl, MBA, LL.M.
Ing. Ján Šedivý, CSc.

Financování dopravní infrastruktury v letech 2022 – 2024

09:55 - 10:10
Ing. Zbyněk Hořelica Ing. Zbyněk Hořelica

Prioritní úkoly Ředitelství silnic a dálnic ČR v nejbližším období

10:10 - 10:30
Ing. Radek Mátl Ing. Radek Mátl

Současný stav a rozvoj silniční infrastruktury v příštích letech, zajišťování potřebných odborníků

10:30 - 11:50
Mgr. Martin Kupka
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Radek Mátl
Ing. Petr Laušman
Ing. Pavel Čížek
Mgr. Jan Mareš, MBA
Ing. Radko Sáblík
PhDr. Přemysl Čech

Coffee break

11:50 - 12:15

PŘÍPRAVA XXVII. SVĚTOVÉHO SILNIČNÍHO KONGRESU V PRAZE

12:15 - 13:45
Aleksandra Skorupska
Ing. Luděk Sosna, Ph.D.
Ing. Václav Neuvirt, CSc.
Ing. Julius Janeba

Představení vítězné dizertační práce za rok 2022

13:45 - 13:55

100 let časopisu Silniční obzor

13:55 - 14:00
Ing. Ondřej Vohradský Ing. Ondřej Vohradský

Oběd

14:00 - 15:30

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Výstava - Foyer kongresového sálu 2. patro

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

ZAHÁJENÍ DOPROVODNÉ VÝSTAVY

08:30 - 09:00
Ing. Petr Mondschein, Ph.D.
Ing. Radek Mátl

Individuální prohlídka výstavy

09:00 - 18:00

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Exkurze 1

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Coffee break

11:50 - 12:15

Výstavba dálnice D4 Příbram – Mirotice PPP

15:00 - 18:30

Occupancy : 4 / 50

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Exkurze 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Coffee break

11:50 - 12:15

Oběd

14:00 - 15:30

Výstavba lávky Holešovice – Karlín

15:30 - 18:00

Occupancy : 1 / 50

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Exkurze 3

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Coffee break

11:50 - 12:15

Oběd

14:00 - 15:30

Rekonstrukce Barrandovského mostu

15:30 - 18:00

Occupancy : 9 / 50

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Jižní sál 1A

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Coffee break

11:50 - 12:15

Oběd

14:00 - 15:30

Digitalizace v dopravním stavitelství

15:30 - 18:00
Ing. Zbyněk Hořelica
Ing. Petr Svoboda
Ing. Milan Dont, Ph.D.
Ing. Josef Šejnoha
Karel Vonka
Ing. Zuzana Hromková
Csaba Gál
Ing. Petr Kůrka
Ing. Jiří Hlavatý, Ph.D.
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59
Jižní sál 1B

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Coffee break

11:50 - 12:15

Oběd

14:00 - 15:30

Udržitelná městská mobilita a její uplatňování v praxi

15:30 - 18:00
Ing. Dagmar Kočárková, Ph.D.
Mgr. Žaneta Gregorová
Ing. Jaroslav Martinek
Ing. Daniel Beran
Leszek Gryga
David Michalička
Ing. Tomáš Řehák

SPOLEČENSKÝ VEČER

20:00 - 23:59

Contact information