Transplantační léčba u pacientů s diabetem II

První ze série tří seminářů pořádaných Centrem diabetologie IKEM. Join event

Agenda

15:30 - 16:00

Registrace

16:00 - 16:10

Úvod

Sál Rubín

16:10 - 16:20

Indikace k transplantaci pankreatu a Langerhansových ostrůvků, zařazování pacientů, čekací listina – současný stav

Sál Rubín

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

16:20 - 16:40

Schéma imunosuprese po transplantaci inzulín produkující tkáně

Sál Rubín

doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.

16:40 - 16:55

Interakce imunosupresiv

Sál Rubín

Mgr. Jitka Kepertová

16:55 - 17:10

Protokol pro dlouhodobé sledování pacientů po transplantaci

Sál Rubín

MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.

17:10 - 17:30

Nejčastější virové a mykotické infekce a postup léčby u pacienta s akutní infekcí po transplantaci

Sál Rubín

MUDr. Jan Kopecký

17:30 - 17:45

Přestávka

17:45 - 18:00

Pankreatogenní diabetes a autotransplantace LO

Sál Rubín

doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D.

18:00 - 18:15

Využití technologií po transplantaci slinivky a Langerhansových ostrůvků

Sál Rubín

MUDr. Zuzana Hladíková

18:15 - 18:25

Nová klasifikace diabetické nefropatie

Sál Rubín

prof. MUDr. František Saudek, DrSc.

18:25 - 18:40

Nefroprotektivní účinky antidiabetik – výsledky nejnovějších studií… Promítnou se nová doporučení do léčby potransplantačního diabetu?

Sál Rubín

MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.

18:40 - 19:00

Moderovaná diskuse

19:00 - 19:05

Závěr semináře

Přednášející

doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D.
doc. MUDr. Peter Girman, Ph.D.
Přednosta kliniky Klinika diabetologie IKEM
MUDr. Zuzana Hladíková
MUDr. Zuzana Hladíková
Klinika diabetologie IKEM
Mgr. Jitka Kepertová
Mgr. Jitka Kepertová
MUDr. Jan Kopecký
MUDr. Jan Kopecký
Klinika diabetologie IKEM
MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
MUDr. Radomíra Kožnarová, CSc.
zástupce přednosty kliniky, vedoucí Transplantační ambulance Klinika diabetologie IKEM
doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
doc. MUDr. Jan Kříž, Ph.D.
Klinika diabetologie IKEM
prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
prof. MUDr. František Saudek, DrSc.
Zástupce přednosty, vedoucí Laboratoře Langerhansových ostrůvků Klinika diabetologie IKEM
MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.
MUDr. Zuzana Vlasáková, CSc.
vedoucí Laboratoře klinické patofyziologie Centrum diabetologie IKEM

Partneři

Pod záštitou

Stříbrný partner

Bronzový partner