Ústecký kraj: #JeToNano

Pilotní ročník konference o nanotechnologiích, na které se představí firmy a výzkumné týmy z Ústeckého kraje s cílem navázat nové spolupráce. Join event

About

Pilotní ročník konference o nanotechnologiích, na které se představí firmy a výzkumné týmy z Ústeckého kraje s cílem navázat nové spolupráce.

1
Day
8
Speakers
11
Sessions

Speakers

Ing. Jana Růžičková Ph.D.
Ing. Jana Růžičková Ph.D.
PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.
RNDr. Jiří Polman
RNDr. Jiří Polman
H2O nanotec s.r.o.
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.
PřF UJEP
Ing. František Och
Ing. František Och
Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.
FŽP UJEP
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.
RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.
NanoEnviCZ
Dr. Ing. Věnceslava Tokarová
Dr. Ing. Věnceslava Tokarová
ORLEN UniCRE a.s.
Ing. Michal Lattner, Ph.D.
Ing. Michal Lattner, Ph.D.
FSI UJEP

Agenda

Categories:

08:30 - 08:45

Začínáme!

Hlavní stage

08:45 - 09:00

PARDAM NANO4FIBERS s.r.o.: Vývoj nanovlákenných struktur

Hlavní stage

Ing. Jana Růžičková Ph.D.

09:00 - 09:15

H2O nanotec s.r.o.: Filtry na pitnou vodu pro domácnosti na bázi nanočástic uhlíku

Hlavní stage

RNDr. Jiří Polman

09:15 - 09:30

Výzkumný ústav balneologický, v. v. i.: Otevřená platforma pro mikro a nanobulinné pokročilé technologie

Hlavní stage

Ing. František Och

09:30 - 09:45

Coffee break

09:45 - 10:00

PřF UJEP: Nanomateriály pro ochranu životního prostředí

Hlavní stage

prof. RNDr. Pavla Čapková, DrSc.

10:00 - 10:15

FŽP UJEP: Nanosorbenty, reaktivní sorbenty. Od nanosorbentů k nanozymům

Hlavní stage

Prof. Ing. Pavel Janoš, CSc.

10:15 - 10:30

NanoEnviCZ: Výzkumná infrastruktura, která propojila kapacity několika vědeckých organizací ČR v oblasti výzkumu nanomateriálů a nanotechnologií

Hlavní stage

RNDr. Martin Kalbáč, Ph.D.

10:30 - 10:45

ORLEN UniCRE a.s.: Nanomateriály vyvíjené v UniCRE

Hlavní stage

Dr. Ing. Věnceslava Tokarová

10:45 - 11:00

FSI UJEP: Nanopovrchy pro využití v průmyslu

Hlavní stage

Ing. Michal Lattner, Ph.D.

11:00 - 11:15

Coffee break

11:15 - 12:15

Exkurze po laboratořích UJEP

Hlavní stage

12:15 - 13:00

Networking & oběd

13:00 - 15:00

Návazný workshop: UniQSurf

Hlavní stage

Mapa