About

X. sjezd České společnosti kardiovaskulární chirurgie s mezinárodní účastí se koná pod záštitou ministra zdravotnictví Prof. MUDr. Vlastimila Válka, CSc., MBA, EBIR.
3
Days
130
Speakers
32
Sponsors
168
Sessions

X. sjezd české společnosti kardiovaskulární chirurgie

Speakers

D. Hlaváček
D. Hlaváček
P. Smolák
P. Smolák
J. Nižnanský
J. Nižnanský
S. Timbilla
S. Timbilla
M. Pekař
M. Pekař
M. Havova
M. Havova
D. Maduda
D. Maduda
L. Durnova
L. Durnova
A. Whitley
A. Whitley
J. Jaroščiaková
J. Jaroščiaková
K. Lawrie
K. Lawrie
I. Netuka
I. Netuka
M. Špaček
M. Špaček
I. El-Hamamsy
I. El-Hamamsy
W. Wisselink
W. Wisselink
B. Todurov
B. Todurov
A. Pitsis
A. Pitsis
J. Sieja
J. Sieja
A. Zubarevich
A. Zubarevich
I. Mokryk
I. Mokryk
J. Benedik
J. Benedik
V. Peřina
V. Peřina
M. Voborník
M. Voborník
J. Burkert
J. Burkert
W. Oosterlinck
W. Oosterlinck
J. Gofus
J. Gofus
Š. Černý
Š. Černý
P. Suwalski
P. Suwalski
Š. Mižáková
Š. Mižáková
M. Michel
M. Michel
P. Kala
P. Kala
I. Varvařovský
I. Varvařovský
M. Branny
M. Branny
T. Kovárník
T. Kovárník
T. Holubec
T. Holubec
P. Fila
P. Fila
O. Szárszoi
O. Szárszoi
O. Binderová
O. Binderová
V. Čori
V. Čori
I. Joštová
I. Joštová
M. Glűcková
M. Glűcková
D. Vlášková
D. Vlášková
T. Hudosová
T. Hudosová
J. Frantová
J. Frantová
M. Raková
M. Raková
V. Novotná
V. Novotná
R. Horká
R. Horká
J. Burianová
J. Burianová
S. Ryklová
S. Ryklová
L. Bôžiková
L. Bôžiková
S. Corea Gamboa
S. Corea Gamboa
S. Marušková
S. Marušková

Program

15:00 - 15:10

Retransplantace srdce u dětského pacienta s akutní rejekcí štěpu po vysazení imunosupresivní terapie

Kongresová hala B

D. Hlaváček

15:10 - 15:20

Predikce časné pooperační morbidity a schopnosti rehabilitovat po operaci srdce („CardioStep Study“)

Kongresová hala B

P. Smolák

15:20 - 15:30

Akutní normovolemická hemodiluce u pacientů s chronickou tromboembolickou plicní hypertenzí v průběhu endarterektomie plicnice

Kongresová hala B

J. Nižnanský

15:30 - 15:40

Case report: Robotic repair of unroofed coronary sinus

Kongresová hala B

S. Timbilla

15:40 - 15:50

Chirurgický model pro výzkum posttrombotického syndromu

Kongresová hala B

M. Pekař

15:50 - 16:00

Chirurgie dialyzačních přístupů v FN Motol

Kongresová hala B

M. Havova

16:00 - 16:15

Přestávka

16:15 - 16:25

Limitace endovaskulární léčby chronické mezenteriální ischémie

Kongresová hala B

D. Maduda

16:25 - 16:35

Cystická degenerace adventicie popliteální tepny

Kongresová hala B

L. Durnova

16:35 - 16:45

Aberantní jaterní tepny odstupující z arteria mesenterica superior: význam v pankreatické chirurgii

Kongresová hala B

A. Whitley

16:45 - 16:55

Ruptura výdutě podkolenní tepny – komplikace pozdní diagnózy

Kongresová hala B

J. Jaroščiaková

16:55 - 17:05

Onkovaskulární resekce ganglioneuromu zahrnující truncus coeliacus a a. hepatica – kazuistika

Kongresová hala B

K. Lawrie

Contact information