Závěrečná konference projektu Profíci II

Join event

About

1
Day
15
Speakers
16
Sessions

Závěrečná konference projektu Profíci II

Speakers

Mgr.Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Mgr.Bc. Andrea Tajanovská, DiS.
Řečník
Mgr. Aneta Gerlová
Mgr. Aneta Gerlová
Řečník
Mgr. Petra Nebeská, DiS.
Mgr. Petra Nebeská, DiS.
Řečník
PhDr. Melanie Zajacová
PhDr. Melanie Zajacová
Řečník
Mgr. Monika Havlíčková
Mgr. Monika Havlíčková
Moderátor - Řečník
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Řečník
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Mgr. Karolína Vodičková, MBA
Řečník
Mgr. David Pospíšil
Mgr. David Pospíšil
Řečník
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.
Řečník
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D.
Řečník
Lukáš Denk, DiS.
Lukáš Denk, DiS.
Řečník
Mgr. Hynek Kalvoda
Mgr. Hynek Kalvoda
Řečník
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.
Řečník
Bc. Věra Janáková
Bc. Věra Janáková
Řečník
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Mgr. et Mgr. Zdeňka Dohnalová, Ph.D.
Řečník

Agenda

08:30 - 09:00

Prezence účastníků

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

09:00 - 09:30

Prezentace výstupů a hodnocení projektu

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. David Pospíšil

09:30 - 10:05

Evaluace projektu, analýza dalšího vzdělávání

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.

10:05 - 10:25

Přestávka

10:25 - 11:00

Shrnutí výstupů ze škol sociální práce

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Monika Havlíčková

11:00 - 11:15

sociální pracovnice, Věznice světlá nad Sázavou, účastnice Školy sociální práce 2021

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Bc. Věra Janáková

11:15 - 11:50

On-line vzdělávání pro 100 sociálních pracovníků v Mediálních dovednostech formou třídenního kurzu: VÝZVA PRO VŠECHNY ZÚČASTNĚNÉ

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr.Bc. Andrea Tajanovská, DiS.

11:50 - 12:50

Přestávka

12:50 - 13:05

Prezentace výstupů a hodnocení projektu

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Petra Nebeská, DiS.

13:05 - 13:40

Vzdělávání sociálních pracovníků v ČR – role a činnost Asociace vzdělavatelů v sociální práci

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, Ph.D.

13:40 - 14:15

Možnosti a limity vzdělavatelů v posilování oborové prestiže a profesní identity

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

PhDr. Kateřina Šámalová, Ph.D.

14:15 - 14:30

vedoucí oddělení sociální práce a dostupného bydlení Bytového odboru Magistrátu města Plzně, ocenění Gratias 2020

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Karolína Vodičková, MBA

14:30 - 15:05

Medializace sociální práce

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Hynek Kalvoda

15:05 - 15:25

Přestávka

15:25 - 16:00

Profesionalizace sociální práce optikou výzkumu etických dilemat, hodnot a principů sociální práce

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

16:00 - 16:15

sociální pracovník, dům seniorů Kdyně, účastník Škol sociální práce 2015 a 2021

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Lukáš Denk, DiS.

16:15 - 16:30

sociální pracovnice, autorka webu skvělílidé.cz

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Mgr. Aneta Gerlová

16:30 - 16:45

Prezentace výstupů a hodnocení projektu

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

PhDr. Melanie Zajacová

16:45 - 17:00

Videoklip Social work is - Ukončení moderátorkou

ZÁVĚREČNÁ KONFERENCE

Contact information