MPSV zkouška

9 décembre, 2020 | Czech Republic
Rejoindre l'événement

À propos

Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.


Projekt Podpora implementace dětských skupin realizuje od roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt vznikl s cílem podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o této službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Dětská skupina je jedna z forem péče o děti předškolního věku v České republice, která je dnes již dobře etablovaná v systému předškolní péče, jejich provoz a fungování se řídí zákonem.

1
Jour
1
Orateur
1
Session
9 décembre, 2020 | Czech Republic

MPSV zkouška

Orateurs

Mgr. Martina Bělohlávková
Mgr. Martina Bělohlávková
Absolventka FF UK Praha, obor pedagogika - psychologie

Agenda

11:00 - 16:00

Vývoj dítěte předškolního věku

MS Teams

Mgr. Martina Bělohlávková