Forhåndsvisningsmodus

Agenda

Stadier
Cosmos plenum

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Registrering og kaffe

08:30 - 10:00

Velkommen til KOMTEK-dagene

10:00 - 10:20
Pål Normann Johansen Pål Normann Johansen

Nyheter i KOMTEK

10:20 - 11:15
Magnus Solberg Magnus Solberg

Status fra Sikkerhetssjefen

11:15 - 11:30

Sola kommune blir mer effektive ved å ha fokus på datakvalitet

11:30 - 12:00
Tor Arne Oltedal Tor Arne Oltedal

Lunsj

12:00 - 13:30

Enkel servering

16:15 - 16:45

Festmiddag

19:00 - 23:59
Cosmos 1AB

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Registrering og kaffe

08:30 - 10:00

Lunsj

12:00 - 13:30

KOMTEK Gebyr - kjernen i KOMTEK!

13:30 - 14:15
Siw Monicha Bruun de Neergaard Siw Monicha Bruun de Neergaard

Pause

14:15 - 14:30

Hva vil KOMTEK eGebyr gi av nye muligheter?

14:30 - 15:15
Sissel M Berg
Grete Rudi

Pause

15:15 - 15:30

Faglige hendelser i KOMTEK eSkatt gir automatisk korrekte gebyr

15:30 - 16:15
Ronny Eftevåg
Sissel M Berg

Enkel servering

16:15 - 16:45
Cosmos 2

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Registrering og kaffe

08:30 - 10:00

Lunsj

12:00 - 13:30

KOMTEK eVA Nyheter og videre planer

13:30 - 14:15
Jan Ole Brenna Jan Ole Brenna

Pause

14:15 - 14:30

KOMTEK Entreprenørdialog - kraftfullt felt- og planleggingsverktøyverktøy for rørleggere

14:30 - 15:15
Kjetil Skjellerud Kjetil Skjellerud

Pause

15:15 - 15:30

Kontroll av spredt avløp

15:30 - 16:15
Ronny Kristiansen Ronny Kristiansen

Enkel servering

16:15 - 16:45
Cosmos 3AB

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Registrering og kaffe

08:30 - 10:00

Lunsj

12:00 - 13:30

Nyheter innen Renovasjon

13:30 - 14:15
Kari Strand Båtnes Kari Strand Båtnes

Pause

14:15 - 14:30

Hvordan kan vi gjøre det enklere å kaste mindre og sortere mer?

14:30 - 15:15
Stine Helgeland Stine Helgeland

Pause

15:15 - 15:30

ÅRIM og deres erfaringer med bruk av KOMTEK Renovasjon

15:30 - 16:15
Synnøve Vadseth Furholm Synnøve Vadseth Furholm

Enkel servering

16:15 - 16:45
Cosmos 3CD

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

23:00

Registrering og kaffe

08:30 - 10:00

Lunsj

12:00 - 13:30

Nyheter i KOMTEK Brannforebygging

13:30 - 14:15
Magne Nilsen Strømsnes Magne Nilsen Strømsnes

Pause

14:15 - 14:30

KOMTEK Brannforebygging Risikovurdering i ny drakt

14:30 - 15:15
Trond Hedalen Trond Hedalen

Pause

15:15 - 15:30

Brannforebygging - dokumentasjon gir kvalitet i alle ledd

15:30 - 16:15
Tom Erik Galambos Tom Erik Galambos

Enkel servering

16:15 - 16:45