Agenda

11:30 - 12:30

Lunsj

12:45 - 13:00

Velkommen til KOMTEK-dagene

Luftrom plenum

Pål Normann Johansen

13:00 - 13:55

Til nye høyder med KOMTEK

Luftrom plenum

Magnus Solberg

13:55 - 14:15

Pause

14:15 - 14:30

Status fra sikkerhetssjefen

Luftrom plenum

Kjartan Bjørseth

14:30 - 14:55

Eksternt bidrag om bærekraft og miljø

Luftrom plenum

Ekstern foredragsholder - kommer

14:55 - 15:20

Eksternt bidrag om digitalisering i norske kommuner

Luftrom plenum

Ekstern foredragsholder - kommer

15:20 - 15:40

Pause

15:40 - 16:30

Årets gjest

Luftrom plenum

16:30 - 17:00

Fingermat

17:00 - 18:00

Aktiviteter

19:00 - 23:59

Uformell aften