Sobre

Konference je zaměřená na oblast seniorské politiky v ČR i v EU. Bude se skládat ze čtyř panelů obsahující tato témata:

1.P: "Možnost dosažení spravedlivých důchodů."

2.P: "Politika stárnutí v ČR a EU."

3.P: "Co nám ukázala epidemie COVID 19 o stárnutí a seniorech v naší společnosti."

4.P: "Dobrá praxe politiky stárnutí na krajské a místní úrovni."


The Final International Conference of the Project Implementation of Ageing Policy at the Regional Level

AGEING IS A CHALLENGE!

1
Dia
17
Oradores
14
Sessões

Implementace politiky stárnutí na krajskou úroveň

Palestrantes

Ing. Marian Jurečka
Ing. Marian Jurečka
Ministr / Minister Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Minister of Labour and Social Affairs CZ
Ing. Lenka Desatová
Ing. Lenka Desatová
Předsedkyně / Chairwoman Rada seniorů ČR / Council of Seniors of the Czech Republic
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Ředitel odboru sociálního pojištění / Director of the Social Insurance Department Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Vysokoškolský pedagog, analytik veřejné a sociální politiky, prognostik a publicista / Czech university pedagogue CESES
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.
Vysokoškolský pedagog na katedře financí Fakulty ekonomických studií Vysoké školy finanční a správní, a.s. VŠFS / University of Finance and Administration in Prague.
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Náměstkyně ministra Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.
Socioložka, odborná asistentka / Sociologist, assistant professo Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně / Masaryk University’s Faculty of Social Studies in Brno
PhDr. Soňa Gaborčáková
PhDr. Soňa Gaborčáková
Státní tajemnice / State Secretary Ministerstva práce, sociálních věcí a rodiny Slovenské republiky/Ministry of Labour, Social Affairs and Family of Slovakia
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Ředitel Institutu evaluací a sociálních analýz / Research director of the Institute of Evaluation and Social Analyses Inesan
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Internista / Internist Pražská poliklinika / Outpatient clinic in Prague
Valéria Pokorná
Valéria Pokorná
Místopředsedkyně pro ekonomiku a plánování / Vice-President of the JDS for Economics and Planning Jednota důchodců (JDS) / Union of Pensioners in Slovakia (JDS)
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
Senior výzkumnice a evaluátorka / Senior researcher and evaluator SocioFactor
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Jan Vrbický
Vedoucí oddělení koncepce sociálních služeb / Head of the Department of the Concept of Social Services Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR / Ministry of Labour and Social Affairs CZ
Mgr. Petr Kouba
Mgr. Petr Kouba
První náměstek primátora / First Deputy Mayor Statutární město Přerov / City of Přerov (ODS)
Paul McGarry
Paul McGarry
Vedoucí / Head of the Greater Manchester Ageing Hub Středisko stárnutí Velkého Manchesteru / Greater Manchester Ageing Hub
Mgr. Anna Mužná
Mgr. Anna Mužná
Starostka / Mayor Obec Skotnice / Skotnice (in Moravian-Silesian Region)
Hana Rabenhauptová
Hana Rabenhauptová
Odborný referent pro samosprávu a komunitní plánování / Expert officer for self-government and community planning Městský úřad Prachatice / Prachatice Municipal Office

Agenda

Palcos
Hlavní stage (Český stream/Czech stream)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Registrace, ranní občerstvení

08:30 - 09:00

Úvodní slovo a pozdrav ministra práce a sociálních věcí Ing. Mariana Jurečky

09:00 - 09:10
Ing. Marian Jurečka Ing. Marian Jurečka

První panel: MOŽNOSTI DOSAŽENÍ SPRAVEDLIVÝCH DŮCHODŮ

09:10 - 10:45
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Ing. Lenka Desatová
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Druhý panel: POLITIKA STÁRNUTÍ V ČR A EU

10:45 - 12:15
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
PhDr. Soňa Gaborčáková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Oběd / Lunch

12:15 - 13:40

Třetí panel: CO NÁM UKÁZALA EPIDEMIE COVID 19 O STÁRNUTÍ A SENIORECH V NAŠÍ SPOLEČNOSTI

13:40 - 15:10
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Valéria Pokorná

Odpolední občerstvení – káva, čaj / Afternoon coffee break

15:10 - 15:25

Čtvrtý panel: DOBRÁ PRAXE POLITIKY STÁRNUTÍ NA KRAJSKÉ ÚROVNI A MÍSTNÍ ÚROVNI

15:25 - 16:55
Mgr. Petr Kouba
Paul McGarry
Mgr. Anna Mužná
Hana Rabenhauptová

Zakončení akce

17:00 - 17:30
Main stage (English stream/Anglický stream)

08:00

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

Registration, Coffee break

08:30 - 09:00

Conference opening and the Minister of Labour and Social Affairs Marian Jurečka´s Greeting

09:00 - 09:10
Ing. Marian Jurečka Ing. Marian Jurečka

Panel I: OPTIONS FOR ACHIEVING FAIR PENSIONS

09:10 - 10:45
Ing. Tomáš Machanec, MBA
Prof. PhDr. Martin Potůček, CSc., MSc.
Ing. Lenka Desatová
Prof. Ing. Jaroslav Vostatek, CSc.

Panel II: AGEING POLICY IN THE CZECH REPUBLIC AND IN THE EU

10:45 - 12:15
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
PhDr. Soňa Gaborčáková
Ing. Mgr. Jiří Remr, Ph.D., MBA
Mgr. Lucie Vidovićová, Ph.D.

Oběd / Lunch

12:15 - 13:40

Panel III: WHAT HAS THE COVID 19 EPIDEMIC SHOWN US ABOUT AGEING AND SENIORS IN OUR SOCIETY

13:40 - 15:10
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Petra Šobáňová, Ph.D.
MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.
Valéria Pokorná

Odpolední občerstvení – káva, čaj / Afternoon coffee break

15:10 - 15:25

Panel IV: GOOD PRACTICE OF AGEING POLICY AT REGIONAL AND LOCAL LEVEL

15:25 - 16:55
Mgr. Petr Kouba
Paul McGarry
Mgr. Anna Mužná
Hana Rabenhauptová

The end of the event

17:00 - 17:30

Parceiros