O semináři

Anotace:

 • Seminář seznámí posluchače se vzory obchodních podmínek výstavbových projektů FIDIC (Mezinárodní federace konzultačních inženýrů).


Seminář je určen:

 • Seminář je zaměřen na základní a aktuální informace o FIDIC včetně diskuze v kontextu následků mimořádných událostí pandemie a války na Ukrajině a související změny ceny vstupních nákladů a nedostatku pracovních sil.
 • Je zaměřen na investory, zadavatele (ať privátního nebo veřejného, na úrovní celostátní, krajské nebo obecní), developery, subjekty dozoru, správce stavby a zhotovitele výstavbového projektu. Získané informace využijí manažeři stavebních společností, vedoucí projektů, stavbyvedoucí, přípraváři, konzultační inženýři, znalci, poradci, podnikoví právníci nebo advokáti z oblasti závazkových vztahů a veřejných zakázek, stejně tak rozhodci nebo soudci, kteří rozhodují spory z výstavbových projektů.


Speaker: JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA

Mezinárodně uznávaný odborník na stavební smluvní právo a management, poradce viz www.klee-consulting.com, vyučující na Právnické fakultě Univerzity Karlovy a VUT Brno, soudní znalec a rozhodce. Autor knihy „Smluvní podmínky FIDIC" a „Stavební smluvní právo" viz www.wolterskluwer.cz a knihy „International Construction Contract Law", vydané u prestižního britského nakladatelství Wiley Blackwell. Dr. Klee pracoval téměř 20 let na výstavbových projektech v Česku a v zahraničí, pracoval jak pro stavební společnost, tak následně pro investory a stát. Má unikátní zkušenosti ze zahraničí. Zná pohled zhotovitele a objednatele přímo z praxe na stavbě. Dr. Klee pracoval je autorem překladů vzorů FIDIC, zvláštních podmínkách velkých investorů jako jsou Ředitelství silnic a dálnic, Správa železnic, Ředitelství vodních cest, Povodí a mnoha dalších investorů, je autorem metodik Státního fondu dopravní infrastruktury a České agentury pro standardizaci - ČAS. 


Instrukce k připojení na seminář:

 • seminář bude probíhat na platformě Microsoft Teams
 • níže vedle přihlášky naleznete v den konání odkaz na schůzku v Teams
 • po kliknutí na odkaz budete přesměrováni do svého internetového prohlížeče, který Vám nabídne možnosti připojení. Pokud ve svém zařízení již máte Teams nainstalované, nejjednodušší cesta je využití této aplikace. Můžete se ale semináře zúčastnit také přes webový prohlížeč.
 • před vstupem na schůzku si prosím zkontrolujte, že se účastníte pod svým jménem – v „předsálí“ budeme kontrolovat, zda Vás máme na seznamu účastníků a teprve poté Vás vpustíme do „místnosti“
 • pokud se budete přihlašovat z cizího počítače nebo víte, že jsou Teamsy přihlášeny na někoho jiného, doporučujeme se přihlásit přes prohlížeč a napsat své jméno nebo mi do emailu napište, pod jakým jménem se budete přihlašovat
 • pokud se místo Vás bude přihlašovat kolega, také mi tuto skutečnost napište do emailu
 • v případě, že Vaše jméno nenajdeme na seznamu účastníku, nebudete vpuštěni na seminář – děkujeme za pochopení
 • žádáme, abyste do místnosti vstupovali s vypnutým mikrofonem, zapnutá kamera nevadí

 

Program:


09:00 - Registrace

09:30 - Zahájení

09:30 - 11:00 - 1. blok

 • Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils. FIDIC. Standardizace v ČR a zahraničí. Aktuality a současné trendy. Zvláštní podmínky. Dobré a špatné příklady. FIDIC v Česku - aktuální stav. Požadavky objednatele. Odpovědnost za projektovou dokumentaci. Metody dodávky. Design-Bid-Build, Design-Build (včetně EPC).
 • Alokace rizik podle FIDIC. CONS (Červená kniha). P&DB (Žlutá kniha). Struktura P&DB. EPC (Stříbrná kniha). Nová Zelená kniha - Short Form of Contract a Smaragdová kniha. Další vzorové dokumenty FIDIC. FIDIC Golden principles.

11:00 - 11:30 - Přestávka

11:30 - 12:30 - 2.blok

 • FIDIC v Česku. Metodiky. Správce stavby. Dodatečné stavební práce a změny a úpravy v kontextu ZZVZ. Příprava zvláštních podmínek. Úpravy ve zvláštních podmínkách. Trendy využití vzorů FIDIC ve střední a východní Evropě. Cena díla podle FIDIC. Ekonomické vlivy (cena pevná nebo pohyblivá). Konstrukce ceny, tzn. především obsah a způsob stanovení celkové ceny (cena paušální, cena položková - tzv. "měřená zakázka" a cena nákladová).

12:30 - 13:15 - Přestávka

13:15 - 14:15 - 3.blok

 • Řízení času podle FIDIC. Harmonogram (obsah harmonogramu podle FIDIC). Zpráva o postupu prací (obsah zprávy podle FIDIC). EOT claim.
 • Claimy a Claim Management podle FIDIC. Obvyklé claimy zhotovitele a objednatele (postup při včasném varování, oznámení a předložení). Lhůty pro oznámení nároku. Zánik nároku. Claimy podle jednotlivých vzorů FIDIC. Předkládání claimů. Cenotvorba. Změny a změnové procesy podle FIDIC. 


Informace a instrukce k připojení na seminář obdrží přihlášení účastníci před akcí.

Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech pro členy ČKAIT - 1 bod.

Účastníci obdrží prezentaci lektora v pdf formě a osvědčení o účasti ČKAIT.


Vložné:

 • Plné vložné - 3.500 Kč bez DPH
 • Vložné pro členy České silniční společnosti - 3.150 Kč bez DPH (10% sleva)

 

Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová

Email: d.pivodova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 604 271 835

 

Kontakt pro fakturaci:

Ing. Jana Knechtová

Email: j.knechtova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 608 336 868

1
Dia
1
Lektor
1
Partner semináře
1
Sessão

Partner semináře

Lektor

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA
Klee Consulting s.r.o.

Agenda

09:00 - 14:30

Smluvní podmínky FIDIC

Program

JUDr. Lukáš Klee, Ph.D., LL.M., MBA