O eventu

1
Den
7
Řečníků
6
Relací
15. června, 2022 | Online konference

Jak podporovat kvalitu vzdělávání v českých školách

Řečníci

Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
Mgr. Tomáš Zatloukal, MBA, LL.M., MSc.
ústřední školní inspektor
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.
PhDr. Mgr. Václav Velčovský, Ph.D.
náměstek ministra školství, mládeže a tělovýchovy
Mgr. Tomáš Pavlas
Mgr. Tomáš Pavlas
vedoucí oddělení metodik a analýz České školní inspekce
PhDr. David Greger, Ph.D.
PhDr. David Greger, Ph.D.
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
PhDr. Ondřej Andrys, MAE, MBA, MPA
náměstek ústředního školního inspektora
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, PhD.
Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, PhD.
Odborný asistent na univerzitě Palackého v Olomouci
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
Ing. Dana Pražáková, Ph.D.
vedoucí oddělení kanceláře ústředního školního inspektora

Program

08:30 - 09:30

Coffee break, prezence

09:30 - 09:45

Zahájení

Hlavní stage

09:45 - 10:45

Jak podpořit školy v procesu zvyšování kvality vzdělávání: přístupy, postupy, nástroje

Hlavní stage

10:45 - 11:30

Spravedlivost ve vzdělávání a možnosti jejího sledování

Hlavní stage

PhDr. David Greger, Ph.D.

11:30 - 12:00

Coffee break

12:00 - 13:00

České školství v mapách: prostorová analýza vzdělávacích dat

Hlavní stage

13:00 - 14:00

Vybrané faktory ovlivňující podmínky, průběh a výsledky vzdělávání

Hlavní stage

Mgr. et Mgr. Jakub Lysek, PhD.

14:00 - 14:30

Systémové aktivity pro podporu zvyšování kvality vzdělávání

Hlavní stage

Ing. Dana Pražáková, Ph.D.

14:30 - 15:30

Oběd