O eventu

Ministerstvo práce a sociálních věcí realizuje tento projekt již od ledna 2016. Předmětem projektu je zkvalitnění a rozvoj dílčích oblastí systému soc. služeb s důrazem na jejich efektivnější aplikaci v praxi. Jedná se především o oblasti registrace soc. služeb a nových typů soc. služeb, dále deinstitucionalizaci a transformaci soc. služeb. Projekt je též zaměřen na větší ochranu pracovníků v systému sociálních služeb a na vývoj nástrojů alternativní a augmentativní komunikace a jejich využití v systému sociálních služeb. Hlavním cílem projektu je podpořit dostupnost soc. služeb prostřednictvím efektivního a transparentního prostředí pro jejich poskytování a zajistit ochranu lidských práv a základních svobod jejich uživatelů a dalších potřebných osob.

1
Den
9
Řečníků
14
Relací

Závěrečná Konference projektu RSSS

Řečníci

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová
náměstkyně sekce rodinné politiky a sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Jan Vrbický
Mgr. Jan Vrbický
zastupující ředitel odboru sociálních služeb a inspekce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí
JUDr. Štefan Čulík
JUDr. Štefan Čulík
zástupce vedoucího oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.
České vysoké učení technické v Praze
Mgr. Bc. Jaroslava Chaloupková
Mgr. Bc. Jaroslava Chaloupková
ředitelka centrum ACORUS
Mgr. Martin Haicl,
Mgr. Martin Haicl,
Bc. Otakar Kalenda
Bc. Otakar Kalenda
Koordinátor projektu Rozvoj systému sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí
Ing. Jaroslav Dolanský
Ing. Jaroslav Dolanský
Oddělení koncepce sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí
Mgr. Radka Faměrová
Mgr. Radka Faměrová
Projektová manažerka projektu Rozvoj systému sociálních služeb Ministerstvo práce a sociálních věcí

Program

08:00 - 09:00

Prezence

09:00 - 09:15

Úvodní slovo a zahájení konference

Hlavní stage

Mgr. Bc. Zdislava Odstrčilová

09:15 - 10:00

Představení připravovaných změn systému sociálních služeb

Hlavní stage

10:00 - 10:15

Diskuzní fórum

Hlavní stage

10:15 - 10:30

Refreshments and networking break

10:30 - 10:55

Návrh změny typologie sociálních služeb

Hlavní stage

JUDr. Štefan Čulík

10:55 - 11:20

Změny v oblasti přestupků v sociálních službách

Hlavní stage

Bc. Otakar Kalenda

11:20 - 11:45

Personální standard

Hlavní stage

Ing. Jaroslav Dolanský

11:45 - 12:45

Polední pauza (oběd)

12:45 - 13:20

Diskuzní fórum

Hlavní stage

13:20 - 13:50

Výstupy a zhodnocení projektu RSSS

Hlavní stage

13:50 - 14:20

Metodika transformace sociálních služeb pro osoby s vysokou mírou podpory

Hlavní stage

Mgr. Martin Haicl,

14:20 - 14:35

Refreshments and networking break

14:35 - 15:05

Metodika požární ochrany v pobytových zařízeních sociálních služeb

Hlavní stage

Ing. arch. Bc. Petr Hejtmánek, Ph.D.

15:05 - 15:35

Sociální služba přátelská k LGBTI+ klientům

Hlavní stage

15:35 - 16:00

Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím

Hlavní stage

Mgr. Bc. Jaroslava Chaloupková

16:00 - 16:25

Analýza dostupnosti specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím a genderově podmíněným násilím v ČR a Standardy kvality specializovaných sociálních služeb pro osoby ohrožené domácím násilím a genderově podmíněným násilím

Hlavní stage

Bc. Otakar Kalenda

16:25 - 16:35

Závěrečné slovo

Hlavní stage

Kontaktní informace