Czeducon 2019

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání
6 November - 7 November, 2019 | Českomoravská 17, Praha 9-Libeň, Česko
Join event

About

Fórum mezinárodního vysokoškolského vzdělávání
2
Day Event
93
Speakers
49
Sessions

Speakers

Michaela Menšíková
Michaela Menšíková
institucionální koordinátor Erasmus+ MENDELU
Martin Mejstřík
Martin Mejstřík
koordinátor projektu EMJMD FSV UK
Lenka Rovná
Lenka Rovná
prorektorka pro evropskou problematiku UK
Helena Fuxová
Helena Fuxová
odborná referentka Erasmus+ DZS
Elisabeth Sorantin
Elisabeth Sorantin
Secretary General CCO
Donika Stará
Donika Stará
manažerka pro kvalitu MUNI
Andrea Surá
Andrea Surá
odborná referentka Study in the Czech Republic DZS
Ivana Krejčí
koordinátorka programu International Business VŠE
Serge Sych
Vice President CEU
Niels Hexspoor
Niels Hexspoor
Summer and Winter School Coordinator UPOL
Violeta Osouchová
vedoucí oddělení pro strategii a mezinárodní marketing MUNI
Nikola Hořejš
Nikola Hořejš
specialista marketingové komunikace Tvůrčí skupina
Olga Heclová
Olga Heclová
odborná referentka Erasmus+ DZS
Sasha Hlozek
Sasha Hlozek
Assistant Director of International Programmes UK
Dalibor Mikuláš
Dalibor Mikuláš
Head of International Relations Office UPOL
Jana Mandíková
projektová manažerka ČZU
Martina Kamenická
Martina Kamenická
vedoucí českého kontaktního bodu EMN MVČR
Daniela Slámová
koordinátorka přijíždějících studentů VŠE
Jan Látal
Jan Látal
režisér Tvůrčí skupina
Karolína Novotná
Karolína Novotná
Admission and Marketing Officer VŠE
Petr Dvořák
Petr Dvořák
prorektor pro studijní a pedagogickou činnost VŠE
John Roman
John Roman
Project Manager CHE
Daniel Casten
Daniel Casten
International Education Consultant International Education Consulting
Eva Janebová
Manager of Strategic Partnerships MU
Munachiso Ndukwe, Nigérie
Munachiso Ndukwe, Nigérie
Michaela Andělová
Michaela Andělová
Institucionální koordinátor Erasmus+ TUL
Michaela Andělová
Michaela Andělová
Institucionální koordinátor Erasmus+ TUL
Jan Trnka
Jan Trnka
odborný referent CEEPUS DZS
Ivona Sobotková
Ivona Sobotková
odborná referentka CEEPUS DZS
Nina Bosnićová
Nina Bosnićová
vedoucí oddělení bilaterálních a multilaterálních programů DZS
Veronika Malantová
Veronika Malantová
odborná referentka pro Erasmus+ mládež a Evropský sbor solidarity DZS
Tereza Huczalová
Tereza Huczalová
studentka UPOL
Věra Šťastná
Věra Šťastná
Head of the Analytical Unit UK
Barbora Nájemníková
Barbora Nájemníková
odborná referentka Erasmus+ vysokoškolské vzdělávání DZS
Fiona Ziegler, Švýcarsko
Fiona Ziegler, Švýcarsko
Thavry Thon, Kambodža
Thavry Thon, Kambodža
Tereza Kadlecová
Tereza Kadlecová
President ESN CZ
Katherine Deduk, Estonsko
Katherine Deduk, Estonsko
Dagmar Sieglová
Lecturer ŠAVŠ
Lenka Stejskalová
Lenka Stejskalová
Vice-rector for International Relations ŠAVŠ
Pavel Doleček
Pavel Doleček
Deputy Minister for Higher Education, Science and Research MEYS
Terezie Kracíková
Terezie Kracíková
odborná referentka Erasmus+ DZS
Tatiana Bírešová
Tatiana Bírešová
odborná referentka Studium cizinců v ČR - stipendia vlády České republiky DZS
Soňa Lippmann
Soňa Lippmann
vedoucí oddělení internacionalizace studia DZS
Silvia Riegler
Silvia Riegler
Programme Coordinator NCO
Radana Zbořilová
Radana Zbořilová
odborná referentka Study in the Czech Republic DZS
Petra Landergott
Petra Landergott
koordinátorka vzdělávání a jazykových kurzů ČC
Irina Ferencz
Irina Ferencz
Deputy Director ACA
Anastasia Akinina
Coordinator ŠAVŠ
Marie Raková
Marie Raková
koordinátorka zahraničních praktických stáží UPOL
Lucie Durcová
Lucie Durcová
vedoucí informačního a komunikačního oddělení DZS
Linda Filáčková
koordinátorka Erasmus VŠE

Agenda

Stages
Sál C1

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Opening Plenary

10:00 - 12:00
Sabine Pendl
Ulrich Grothus
Dana Petrova
Rahul Choudaha
Pavel Doleček

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

New Trends and Future Challenges in Internalisation: A European Perspective

13:15 - 14:05
Ulrich Grothus Ulrich Grothus

EAIE Barometer: Signposts of Success

14:15 - 15:05
Sabine Pendl Sabine Pendl

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

Assessing International Secondary Credentials for Czech University Admissions

15:40 - 16:30
Marybeth Gruenewald Marybeth Gruenewald

Uznávání předchozího SŠ a VŠ vzdělání při přijímacím řízení na VŠ: Zkušenosti z UK a VŠE

16:40 - 17:30
Milena Králíčková
Petr Dvořák

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00
Sál C2

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Opening Plenary

10:00 - 12:00
Sabine Pendl
Ulrich Grothus
Dana Petrova
Rahul Choudaha
Pavel Doleček

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

Creating a Pipeline of Internationalization and the Role of Short Programmes in Recruiting

13:15 - 14:05
Caleb House
Erika Lahká
Dalibor Mikuláš
Niels Hexspoor

VŠE Ambassadors – recruitment zahraničních uchazečů s pomocí současných studentů

14:15 - 15:05
Dana Brázdová
Karolína Novotná
Ivana Krejčí

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

Zkušenosti a výzvy evropské univerzitní aliance 4EU+

15:40 - 16:30
Milena Králíčková
Josef Fontana

What Can Czech Universities do About World University Rankings?

16:40 - 17:30
Caleb House
Věra Šťastná

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00
Sál D9

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

Monitorovací seminář Erasmus+ KA1

13:15 - 14:05
Josef Heriban
Roman Klepetko
Jana Burešová
Helena Fuxová
Olga Heclová
Terezie Kracíková

Co víme a nevíme o novém programu Erasmus

14:15 - 15:05
Roman Klepetko
Martina Kotasová

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

Erasmus Without Paper: Towards a More Efficient Student Mobility Administration

15:40 - 16:30
Paul Leys Paul Leys

Zahraniční oddělení bez zbytečných papírů aneb Erasmus Goes Digital – zkušenost MUNI a VŠE

16:40 - 17:30
Linda Filáčková
Daniela Slámová
Violeta Osouchová

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00
Laboratoř D8

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

Graz-Plzeň: Mezinárodní spolupráce ve vzdělávání jako horizont a motor vzájemných studentských výměn

13:15 - 14:05
Juergen Ehrenmueller Juergen Ehrenmueller

První zkušenost z nové fáze Fondů EHP – program Vzdělávání

14:15 - 15:05
Jana Pávková Jana Pávková

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

CEEPUS National Meeting

15:40 - 17:30
Elisabeth Sorantin
Silvia Riegler
Veronika Malantová
Nina Bosnićová
Ivona Sobotková
Jan Trnka

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00
Laboratoř D7

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

Maximizing the International Experience for Students and Academics

13:15 - 14:05
Jana Ter-Akopw Čemusová
Eva Janebová

Mezinárodní vzdělávání z lavice

14:15 - 15:05
Zuzana Pechová Zuzana Pechová

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

Practical Aspects of Using Agencies and Strategic Partnerships for International Student Recruitment

15:40 - 16:30
Daniel Casten Daniel Casten

Launching Your Alumni Relations Programme

16:40 - 17:30
Serge Sych Serge Sych

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00
Laboratoř D6

09:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Registrace / Registration

09:00 - 10:00

Oběd / Lunch + Poster Sessions

12:00 - 13:15

Serving Diverse American Students in the Czech Republic

13:15 - 14:05
Arielle Gousse
Ivana Petrželová
Sasha Hlozek

Towards a More Inclusive Internationalisation of HEIs (Abroad and at Home)

14:15 - 15:05
Irina Ferencz Irina Ferencz

Coffee break + Poster sessions

15:05 - 15:40

The Role of ESN in Internationalization and Increasing the Rate of Outgoing Students

15:40 - 16:30
Giannis Parastatidis
Tereza Kadlecová

ESN Initiatives for Social Inclusion: Erasmus in Schools

16:40 - 17:30
Josipa Friščić
Tereza Kadlecová

Večerní program / Evening Programme

18:00 - 22:00

Contact information