O konferenci

První ročník mezinárodní konference Moderní betony a kompozity 2022 představuje novou generaci konference pořádanou Fakultou stavební ČVUT v Praze. Tato konference je zaměřena na sdílení informací a znalostí z oblasti nových a nastupujících technologií, materiálů, měřicích postupů a návrhových přístupů použitelných v oblasti stavebnictví a při formulaci nových typů kompozitních materiálů. Dlouhodobým cílem této konference je širší propojenost sféry aplikační a akademické.


Hlavními tematickými okruhy konference jsou:


 • nové typy pojiv
 • pokročilé technologie
 • necementové kompozity
 • měřící postupy
 • přísady a příměsi
 • recyklace
 • beton v náročných podmínkách
 • unikátní aplikace


Vědecký výbor konference:

 

Předseda:      prof. Ing. Jiří Máca, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze, Česká společnost pro mechaniku, z.s.

Členové:        

 • doc. Ing. Lenka Bodnárová, Ph.D. (Fakulta stavební VUT v Brně)
 • Ing. Petr Huňka, Ph.D. (Stachema CZ)
 • doc. Ing. Tomáš Klečka, CSc. (Kloknerův ústav ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Karel Kolář, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Jiří Litoš, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • doc. Ing. Jan Vodička, CSc. (Fakulta stavební ČVUT v Praze

 

Přípravný výbor konference:

 

Předseda:     doc. Ing. Pavel Reiterman, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)

Členové:        

 • Ing. Petr Huňka, Ph.D. (Stachema CZ)
 • Ing. Bohuslav Slánský, Ph.D. (Skanska, a.s.)
 • Ing. Miroslav Brouček, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • Ing. Vendula Davidová (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • Ing. Tomáš David (Fakulta stavební ČVUT v Praze)
 • Ing. Dalibor Kocáb, Ph.D. (Fakulta stavební VUT v Brně)
 • Ing. Martin Luňáček, MBA (ŘSD ČR)
 • Ing. Martin Vyšvařil, Ph.D. (Fakulta stavební VUT v Brně)
 • Ing. Tomáš Vlach, Ph.D. (Fakulta stavební ČVUT v Praze)


Účastnické poplatky a ubytování:


 • Základní vložné do 30.9. - 3 700,-
 • Základní vložné od 1.10. - 4 200,-
 • Snížené vložné - 2 900,- (platí pro studenty do 26 let vč., státní správu a přednášející)
 • Odborný příspěvek ve sborníku - 5 500,-
 • Jednolůžkový pokoj - 1 300,-
 • Dvoulůžkový pokoj (1 osoba) - 960,-
 • Večeře 11. 10. (Hl. jídlo + nápoj) - 250,-


Ceny jsou uvedeny bez DPH. V případě objednání dvoulůžkového pokoje uveďte jméno druhé osoby, samostatně není pokoj prodejný.

Součástí vložného je vstup na konferenci, občerstvení v průběhu konference dne 12. 10. vč. společenského večera.

Účast a ubytování objednávejte ve formuláři níže.


Seminář je zařazen v akreditovaných vzdělávacích programech CŽV ČKAIT a ohodnocen 1 bodem. Osvědčení bude k dispozici na vyžádání.


Kontakt na organizátora:

Mgr. Daniela Pivodová

Email: d.pivodova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 604 271 835

 

Kontakt pro fakturaci:

Ing. Jana Knechtová

Email: j.knechtova@silnicnispolecnost.cz

Tel.: +420 608 336 868


Storno podmínky: V případě zrušení účasti nebo ubytování do 7 kalendářních dnů před akcí, vracíme 100 % částky. Při pozdějším zrušení nebo neúčasti, účtujeme částku v plné výši. Odesláním přihlášky, souhlasíte se storno podmínkami.

1
Day
11
Přednášející
7
Pořadatelé a partneři
11
Sessions

Program

08:00 - 09:00

Registrace

09:00 - 09:10

Zahájení

Konferenční sál II.

09:10 - 09:35

Beton a ŘSD ČR

Konferenční sál II.

Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA

09:35 - 10:00

První realizace ultratenkého whitetoppingu v ČR

Konferenční sál II.

Ing. Ladislav Vysloužil

10:00 - 10:25

Očekávané změny při návrhu a výstavbě cementobetonových vozovek

Konferenční sál II.

Ing. Stanislav Bedřich

10:30 - 11:00

Coffee break

11:00 - 11:45

Válcované betony pro tížné přehrady - moderní trendy a zkušenosti

Konferenční sál II.

Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.

11:45 - 12:30

Vodní chlazení v masivních betonových konstrukcích

Konferenční sál II.

prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.

12:30 - 14:00

Oběd

14:00 - 14:30

Silikátové stavební materiály se zvýšenou elektrickou vodivostí

Konferenční sál II.

doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.

14:30 - 15:00

Transportní vlastnosti a trvanlivost nehydrofobizovaných vápenných omítek s porézním kamenivem

Konferenční sál II.

Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.

15:00 - 15:30

Simulace a návrh modulární materiálů

Konferenční sál II.

Ing. Martin Doškář, Ph.D.

15:30 - 16:00

Coffee break

16:00 - 16:30

Optimalizace výstavby s Concremote

Konferenční sál II.

Ing. Jan Lavička

16:30 - 17:00

Využití jemnozrného recyklovaného kameniva jako náhrada písku v > betonech

Konferenční sál II.

Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.

19:00 - 23:30

Společenský večer

Přednášející

Ing. Stanislav Bedřich
Ing. Stanislav Bedřich
STRABAG a.s.
Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.
Ing. Miroslav Brouček, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Martin Doškář, Ph.D.
Ing. Martin Doškář, Ph.D.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Petr Holub
Ing. Petr Holub
QYBIC, s.r.o.
Ing. Jan Lavička
Ing. Jan Lavička
Česká Doka bednicí technika spol. s r.o.
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA
Ing. Martin Luňáček, Ph.D., MBA
Ředitelství silnic a dálnic ČR
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Ing. Tereza Pavlů, Ph.D.
Univerzitní centrum energeticky efektivních budov
doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.
doc. RNDr. Pavel Rovnaník, Ph.D.
Fakulta stavební VUT v Brně
prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.
prof. Ing. Vít Šmilauer, Ph.D., DSc.
Fakulta stavební ČVUT v Praze
Ing. Ladislav Vysloužil
Ing. Ladislav Vysloužil
Skanska a.s.
Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.
Mgr. Martin Vyšvařil, Ph.D.
Fakulta stavební VUT v Brně

Pořadatelé a partneři

Pořadatelé

Partner konference

Podporovatelé

Mediální partneři

Místo konání