MPSV

26 November, 2020 | Czech Republic
Join event

About

Tato akce je pořádána v rámci projektu Podpora implementace dětských skupin, reg. č.: CZ.03.1.51/0.0/0.0/15_009/0002266, financovaného z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a státního rozpočtu České republiky.Projekt Podpora implementace dětských skupin realizuje od roku 2016 Ministerstvo práce a sociálních věcí. Projekt vznikl s cílem podpořit poskytovatele dětských skupin, zvýšit povědomí o této službě a nastavit systém kvality dětských skupin. Dětská skupina je jedna z forem péče o děti předškolního věku v České republice, která je dnes již dobře etablovaná v systému předškolní péče, jejich provoz a fungování se řídí zákonem.

1
Day Event
1
Speakers
1
Sessions
26 November, 2020 | Czech Republic

MPSV

Speakers

Mgr. Jana Svobodová, DiS.
Mgr. Jana Svobodová, DiS.
Učitelka v mateřské škole

Agenda

15:00 - 17:00

Vývoj dítěte předškolního věku

Hlavní hala

Mgr. Jana Svobodová, DiS.