O konferenci

Setkání s mezinárodní účastí o léčebných možnostech portální hypertenze u dětí, multioborový pohled, chirurgická léčba Meso-Rex bypass.

Setkání se koná pod záštitou Sekce dětské gastroenterologie, hepatologie a výživy České pediatrické společnosti ČLS JEP a je částečně financováno sbírkou organizovanou dárcovskou platformou znesnáze21.

Všechny přednášky budou simultánně tlumočeny.
2
Dias
18
Přednášející
2
Partneři
23
Sessões

Programação

14:00 - 14:30

Kavernom porty – od diagnózy k léčbě

Hotel Lindner Prague Castle

Marianna Durilová (FN Motol, Praha)

14:30 - 15:00

Chirurgická léčba, Meso-Rex bypass

Hotel Lindner Prague Castle

Jean de Ville de Goyet (ISMETT, Palermo)

15:00 - 15:30

Mezinárodní pacienti v ISMETT

Hotel Lindner Prague Castle

Maurizio Di Fresco (ISMETT, Palermo)

15:30 - 16:00

Přeshraniční zdravotní péče z pohledu zdravotní pojišťovny

Hotel Lindner Prague Castle

Helena Kuhnová (VZP, Praha)

16:00 - 16:30

coffee break

Hotel Lindner Prague Castle

16:30 - 17:00

Možnosti financování léčby

Hotel Lindner Prague Castle

Čestmír Horký (znesnáze21)

17:00 - 17:30

Psychosociální aspekty kavernomu porty

Hotel Lindner Prague Castle

TBA

17:30 - 18:00

Setkání s pacienty po operaci MRB

Hotel Lindner Prague Castle

Přednášející

Vincenzo Carollo  (ISMETT, Palermo)
Vincenzo Carollo (ISMETT, Palermo)
Ivana Čopová (FN Motol)
Ivana Čopová (FN Motol)
Jean de Ville de Goyet (ISMETT, Palermo)
Jean de Ville de Goyet (ISMETT, Palermo)
Maurizio Di Fresco (ISMETT, Palermo)
Maurizio Di Fresco (ISMETT, Palermo)
Marianna Durilová (FN Motol, Praha)
Marianna Durilová (FN Motol, Praha)
Jiří Froněk (IKEM, Praha)
Jiří Froněk (IKEM, Praha)
Čestmír Horký (znesnáze21)
Čestmír Horký (znesnáze21)
Ondřej Hradský (FN Motol, Praha)
Ondřej Hradský (FN Motol, Praha)
Denis Kazeka (FN Motol, Praha)
Denis Kazeka (FN Motol, Praha)
Radana Kotalová (FN Motol, Praha)
Radana Kotalová (FN Motol, Praha)
Antonín Krajina (FN Hradec Králové)
Antonín Krajina (FN Hradec Králové)
Michal Kubát (FN Motol, Praha)
Michal Kubát (FN Motol, Praha)
Helena Kuhnová (VZP, Praha)
Helena Kuhnová (VZP, Praha)
Mignon I. Mcculloch (University of Cape Town)
Mignon I. Mcculloch (University of Cape Town)
Tomáš Seeman (FN Motol)
Tomáš Seeman (FN Motol)
Eva Vlčková (FN Motol, Praha)
Eva Vlčková (FN Motol, Praha)
Ester Zápotocká (FN Motol, Praha)
Ester Zápotocká (FN Motol, Praha)
TBA
TBA

Partneři

Informação de contacto

Event date:
31. maio - 1. junho, 2023
Organizador:
AMCA, spol. s r. o. Vyšehradská 320/49 Praha 2 Česká Republika 731496062 [email protected]
Contact organizer